2014 Nisan TUS’u İdari Mahkeme Kararı Sonucu Yeniden Yerleştirme Duyurusu!

DUYURU

(6 Ekim2015)

2014-TUS İlkbahar Dönemi:

İdare Mahkemesi Kararına İlişkin Yapılacak İşlemler Hakkında Açıklama

2014-TUS İlkbahar Dönemi Sınavı Temel Bilimler Testinin Temel Soru Kitapçığında yer alan 104. soruya (Farmakoloji) ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesinin 21/08/2015 tarihli ve 2014/1212 sayılı Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanması amacıyla ilgili testte en az bir cevabı bulunan tüm adayların cevap kâğıtları yeniden değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonrası oluşan sınav sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.  Yeni oluşacak sınav sonuçlarına göre adaylardan tercihleri alınarak 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme işlemi yapılacaktır. 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için işlemler aşağıdaki belirtildiği şekilde yürütülecektir:

 

 Tercihlerin yapılması:

1) 2014-TUS İlkbahar Dönemi Sınavının yeni değerlendirme (1 sorunun iptalinden sonra oluşan) sonuçlarına göre tercih yapma hakkı bulunan tüm adayların tercih işlemi yapabilmeleri için tercih sistemi, 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında adayların erişimine açılacaktır.

2) Tercih işlemlerinde tercih sisteminde kullanılacak kontenjan ve koşul tabloları ile yerleştirme kuralları, 2014-TUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme işlemleri ile aynı olacaktır.

3) Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanan adaylardan isteyenler, bu yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4) 2014-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylar (bir kuruma yerleşmiş olsalar da) istedikleri takdirde ilk yerleştirmede yapmış oldukları tercihlerini 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında güncelleyebileceklerdir.

5) 2014-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirme işlemlerinde tercih hakkı olup ilgili dönemde tercih yapmamış adaylar da bu yerleştirme için 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

Yerleştirme işlemi:

1) Yerleştirme işlemi için;

a) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme için 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılan tercihler,

b) 2014-TUS İlkbahar Dönemi ilk yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylardan, 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında tercih yapmayan veya tercihlerini güncellemeyenlerin, 2014-TUS İlkbahar Dönemi yerleştirmelerine ilişkin yapmış oldukları ilk tercihleri,

işleme alınacaktır.

2) Yerleştirme işlemi, 2014-TUS İlkbahar Dönemi kılavuzlarında yer alan temel ilke ve kurallar doğrultusunda adayların tercihleri, kontenjan ve koşullar dikkate alınarak yapılacaktır.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanması:

1) Yerleştirme sonuçları, 9-14 Ekim 2015 tarihleri arasında bu yerleştirme için tercih yapan ve/veya tercihlerini güncelleyen adaylar için açılacaktır. Bu yerleştirme için verilen sürelerde yeni tercih bildiriminde bulunmayan, tercihlerini güncellemeyen adaylara sonuç açıklanmayacak ve bu adaylarla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2) Yerleştirme sonuçları yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ÖSYM’nin internet sitesinden adaylara duyurulacak, ilgili kurumlara ise Merkezimiz tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Yerleşen adaylardan isteyenler, sonuçlar açıklandıktan bir gün sonra başlamak üzere 10 iş günü içerisinde yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmak zorundadır. Belirtilen tarihe kadar yerleştirildikleri kuruma kayıt yaptırmayan adaylar, bu yerleştirme sonucundan yararlanamayacaklardır.

3) Bu yerleştirmede yerleşsin veya yerleşmesin ilk yerleştirmede yerleştirilmiş adaylardan yerleştirildikleri ilk kurumda kalmak isteyenler, uzmanlık eğitimlerine bu kurumda devam edebileceklerdir.

4) 2014-TUS İlkbahar Dönemi 3. Yerleştirme ile yerleştirildiği kontenjanda eğitime başlayan adaylar, önceki yerleştirilmelerine ait haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylar, daha önce yerleştirilmiş olduğu kontenjandaki eğitimine geri dönemez.

5) Mahkeme kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileri bir tarihte verilecek aksi/farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirme sonuçları (sınav sonuçları da dâhil), adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul edilmeyecektir.

6) Kılavuzdaki mevcut kontenjanlara 3. Yerleştirme sonucu ortaya çıkabilecek ilave kadro ihtiyaçları, ilgili kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Adaylara ve ilgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

2014-TUS İlkbahar Dönemi Tercih kılavuzu