2016-İSG 2. Dönem: Yeni Değerlendirme Sonuçları

DUYURU
(22 Mayıs 2017)

2016-İSG 2. Dönem: Yeni Değerlendirme Sonuçları

03.12.2016 tarihinde uygulanan 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2. Dönem) işleminin iptali talepli açılan yargılama neticesinde;  Ankara 14. İdare Mahkemesinin 27/04/2017 tarih ve 2016/5535E., 2017/1333K. sayılı kararında; dava konusu sorunun tek bir doğru cevabının bulunduğu, sorunun içeriğinde herhangi bir hatanın bulunmadığıyönünde hazırlanan Bilirkişi Raporu hükme esas alınarak anılan sınavın B Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 2. sorusunun iptaline ilişkin işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Bu itibarla ilgi kararın uygulanmasını teminen, 2577 Sayılı Kanun’un 20/B maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Millî  Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar,bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.” hükmü dikkate alınarak dava konusu 2. sorunun  B Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı Testinden sınava katılan adaylar yönünden iptal edilmemiş kabul edilerek aleyhe sonuç doğurmayacak şekilde değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

 

2016-İSG 2. Dönem sonuçları, sadece B Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı Testini alan adaylar için 22 Mayıs 2017 tarihinde saat 16:45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını yukarıda belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2016-İSG 2. Dönem Yeni Değerlendirme Sonuçları

2016-İSG 2. Dönem Yeni Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.