2023’te ne kadar doktor fazlası olacak? Doktorlukta iş garantisi bitiyor mu?

Sağlık Bakanlığı, 2023 yılı işgücü hedeflerini belirlerken, sağlıkta meslek tercihinde bulunacaklara yol gösterecek şekilde hangi meslekte fazlalık ya da ihtiyaç olacağını da belirledi.

Bakanlığın akademisyenlere hazırlattığı “2023 Yılı Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” raporuna göre, 531 bin olan sağlık personeli sayısı, 2023 yılında 1 milyon 142 bin kişiye ulaşacak.

Raporda sonuç olarak, bazı meslek grupları için okullara öğrenci alımının hızlı bir şekilde gözden geçirilip düzenlenmesi gerektiğinin ortaya çıktığı belirtildi. (örneğin, okulların mevcut kontenjanlarının ve öğrenci alım sayılarının devamı halinde ağız ve diş sağlığı teknikerliği mesleğindeki arz, ihtiyacın yarısını karşılarken, laboratuvar teknisyenliği ve teknikerliğinde arz, ihtiyacın yaklaşık 2,5 katı kadar olacaktır.)

Doktorların sayısı 200 bine çıkacak
Raporda, yer alan çarpıcı rakamlar ve değerlendirmeler şöyle:

-Bazı meslek gruplarında öğrenci alımı 2013-2014 öğretim yılından itibaren sıfırlansa bile (örneğin laboratuvar teknisyenliğiteknikerliği) arz, hedefin üzerinde olacak.

-Şu anda 128 bin olan hekim sayısı 2023 yılında 200 bine çıkacak.

-152 bin olan hemşire sayısı 315 bine ulaşacak.

-Okulların öğrenci alım hızı göz önüne alındığında, 2023 yılında hekimlikte 5 bin, hemşirelikte ise 6 bin mezun fazlası olacak.

-21 bin olan diş hekim sayısı 2023’te 38 bine çıkacak ve 6 bin 800 mezun ihtiyaç fazlası olacak.

-Okulların öğrenci alım hızına göre 2023’te anestezi teknisyenliği/ teknikerliğinde 21 bin 500, acil tıp teknikerliğinde 3 bin, acil tıp teknisyenliğinde 9 bin 400 fazladan mezun olacak.

-Diyetisyenlikte 12 bin 500, eczacılıkta 9 bin 100, fizyoterapistlikte 19 bin 200, laboratuvar teknisyenliği/ teknikerliğinde 34 bin 400, tıbbi görüntüleme teknisyenliği/ teknikerliğinde 11 bin 100 kişilik fazla ortaya çıkacak.

Rapora göre 2023 yılında hangi sağlık personeline ihtiyaç veya ihtiyaç fazlalığı(arz fazlası) oluşacağı şöyle tahmin edildi:

Meslek 2023 Hedefine Mevcut durumun devamı halinde oluşacak arz Arz fazlalığı%
Acil tıp teknikerliği 27.000 30.300 12,2
Acil tıp teknisyenliği 50.000 59.400 18,8
Adli tıp teknikerliği 260 450 73,1
Ağız ve diş sağlığı teknikerliği 20.000 9.518 -52,4
Ameliyathane teknikerliği 10.500 3.006 -71,4
Anestezi teknisyenliği / teknikerliği 10.500 31.500 200
Dil ve konuşma terapistliği 850 653 -23,2
Diş tabibi 38.000 44.800   17,9
Diş protez teknisyenliği / teknikerliği 10.150 9.620 -5,2
Diyaliz teknikerliği 6.300 8.605 36,6
Diyetisyenlik 4.300 16.800 290,7
Ebelik 70.000 67.200 -4
Eczacılık 31.300 39.400 25,9
Eczane teknikerliği 62.750 58.600 -6,6
Elektronörofizyoloji teknikerliği 2.000 1.250 -37,5
Ergoterapistlik ve ergoterapi teknikerliği 3.500 1.000 -71,4
Fizyoterapi teknikerliği 3.500 10.700 205,7
Fizyoterapistlik 10.000 29.200 192
Tabiplik 200.000 205.300   2,7
Hemşirelik 315.000 321.000 1,9
Klinik psikologluk 3.500 2.660 -24
Laboratuvar teknisyenliği / teknikerliği 22.000 56.600 157,3
Odyologluk ve odyometri teknikerliği 3.550 5.000 40,8
Ortez-protez teknisyenliği / teknikerliği 1.012 2.740 170,8
Radyoterapi teknikerliği 2.800 3.460 23,6
Sağlık fizikçiliği 1.050 560 -46,7
Tabiplik 200.000 205.279   2,6
Tıbbi görüntüleme teknisyenliği / teknikerliği 26.000 37.100 42,7
Tıbbi sekreterlik 90.000 87.300 -3

Not: Eksi rakam mesleğe ihtiyaç olduğunu, artı rakam ise fazlalığı göstermektedir.