Ana Sayfa / GÜNCEL TIP HABERLERİ / Branş tercihi tıp fakültesinde düşünülmeye başlanıyor

Branş tercihi tıp fakültesinde düşünülmeye başlanıyor

Uzmanlık öncesi pratisyen hekimlik yapmış olmanın branş tercihlerine ve uzmanlık eğitimine etkisi araştırılan bir çalışma yayımlandı. Tıp Fakültesi bünyesinde çalışan, tıp fakültesi mezunu ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 324 kişinin dahil edildiği çalışma sonucuna göre katılımcıların, doktorluk mesleğini seçme nedeni olarak, ilk sırada idealleri olmasını belirtmelerine rağmen uzmanlık dallarını seçerlerken, ideallerini değil de dalların çalışma koşullarını daha ön planda tuttuğu ortaya konuldu

Katılımcıların büyük çoğunluğunun, doktorluk mesleğini 1.sırada tercih etmiş oldukları tespit edilen çalışmada bir meslek olarak doktorluk mesleğini seçmelerinin en önemli ilk 3 nedeni sırasıyla; idealleri olması, iş garantisi, aile isteği şeklinde saptandı.

Branş tercihi tıp fakültesinde düşünülmeye başlanıyor

Çalışmaya katılan kişilerin tıp fakültesi eğitimi sonrası branş seçimini temel tıp fakültesi eğitimi esnasında düşünmeye başladığı ortaya çıktı. Katılımcıların çoğunun daha önce olmak istediği uzmanlık/doktora dalları ile şuanda çalışmış oldukları dalların farklı olduğu ve bu tercih değişikliğinin çoğunun, tıp fakültesi mezuniyeti sonrasındaki dönemde gerçekleşmiş olduğu saptandı.

2017 yılı Mart-Haziran döneminde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan ve tıp fakültesi mezunu olan tüm öğretim görevlileri içerisinden gönüllü olan 324 kişi üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 59,3’ ünün şuanda çalıştıkları uzmanlık/doktora dallarına, tıp fakültesinde eğitim aldıkları dönemde karar verdikleri saptandı.

Diğer yandan hekimlerin çoğunun, uzmanlık/doktora dalı tercihleriyle ilgili olarak, tıp fakültesi eğitimleri esnasında pek de isabetli kararlar alamadıkları sonucu ortaya hekim adaylarına tıp fakültesi eğitimi döneminde, uzmanlık/doktora dallarının daha iyi tanıtılmasının, onların tercihlerde daha isabetli kararlar alabilmeleri açısından önemli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Branş seçerken malpraktis kaygısı etkiliyor

Hekimlerin iş pratiklerinde sürekli gündemde olan malpraktis kaygısının bölüm seçerken de etkili olduğu belirlenen çalışmada, katılımcıların çoğunun, uzmanlık/doktora dalı tercihlerinde, ilk sıralarda, çalışma şartları ağır olan ve malpraktis riski yüksek olan bölümlerin yer almadığı saptandı. Dolayısıyla hekimlerin uzmanlık/doktora dallarını tercih ederken, çalışma koşulları daha rahat ve gelir potansiyeli de daha tatmin edici dallara öncelik vermiş oldukları sonucuna ulaşıldı.

Ayrıca katılımcıların uzmanlık/doktora dallarını tercih ederken dikkate aldıkları en önemli faktörün yüzde 68,5 oranıyla, tercih edilen dalların çalışma koşulları olduğu saptandı..

Son günlerde de gündemde olan cerrahi branşlarının tercih edilmeyeceği tezini de destekleyen araştırma sonuçlarına göre, çalışma koşulları düzeltilip, hekimlerin ideali olan dallara yöneltilemediği takdirde, bazı uzmanlık dallarında, özellikle bazı cerrahi dallarda, hekim sayısında azalma riski olabileceği öngörüldü.

Katılımcıların çoğunun şuanda çalıştıkları uzmanlık/doktora dalından memnun oldukları saptanan araştırmaya göre, uzmanlık öncesi pratisyen hekimlik yapmış olan katılımcıların çoğu, sahada yaptıkları görevin, sağlıkta şiddete maruz kalma, malpraktis risklerini ve gelir potansiyellerini daha iyi gördüklerini belirtti.

Pratisyen hekimlik hekimlik donanımlarını pekiştiriyor

Uzmanlık dalında karşılaşılacak durumları önceden görme açısından pratisyen hekimliğin etkili olduğunu savunan katılımcıların çoğunluğu pratisyen hekimliğin, temel hekimlik uygulamaları konusunda, hekimlik donanımlarını pekiştirip zenginleştirdiği bilgisini paylaştı.

Araştırma çalışmasına göre, katılımcıların genel olarak pratisyen hekimlik görevinin gerek uzmanlık/doktora dallarını tercih ederken gerekse de bu dallarda eğitim alırken, olumlu katkı sağladığını düşünmüş oldukları belirtildi.

Dr. Ejder Şahin tarafından hazırlanan bu çalışmada pratisyen hekimlik yapmış olmanın, olumlu ya da olumsuz katkısı olup olmadığı konusunda, daha net sonuçlara ulaşabilmek için, çok merkezli çok katılımlı çalışmalara ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.

Bunu Okudunuz mu?

İki Türk öncülük etti, Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü (World Go Day) ilan edildi

Avrupa Kadın Kanserleri Hasta Dernekleri Birliği’ni (ENGAGe) yöneten iki Türk, jinekolojik kanserlere dikkat çekmek için …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.