Farmakoloji Check List (2016 Eylül TUS)

 • Anti-Şarbon (Bacillus anthracis) monoklonal antikor: Raksibacumab
 • Anti-C5, paroksismal noktürnal hemoglbinüri ilacı: Eculizumab
 • Makula dejenerasyon tedavisi, anti-VEGF: Ranibizumab
 • NS5B inhibitörü anti-HCV ilaç: Sofosbuvir
 • NS5A inhibitör anti-HCV ilaç: Ledipasvir
 • RANKL inhibitörü monoklonal antikor, osteoporoz tedavisi: Denosumab
 • Paratiroid hormon analoğu osteoporoz ilacı: Teriparatid (SC)
 • Stimülan etkili laksatif: Bisakodil
 • Apo B100 sentezini baskılayan oligonükleotid: Mipomersen
 • Mikrozomal trigliserid transfer protein inhibitörü: Lomitapid
 • Amiyotrofik lateral skleroz tedavisinde kullanılan NMDA blokörü: Riluzol
 • Kilo aldırma ihtimali yüksek antipsikotikler: Olanzapin, Klozapin
 • Disülfiram benzeri reaksiyon yapabilen ilaçlar: Metronidazol, Klorpropamid, Griseofulvin
 • Astım tedavisinde LTD4 reseptör blokörü: Zafirlukast, Montelukast
 • Aköz drenajını arttıran glokom ilaçları: PGF2a (Latanoprost), Kolinomimetik (Pilokarpin)
 • Geç sodyum kanal inhibitörü antianjinal, dirençli olgularda: Ranolazin
 • Rho kinaz inhibitörü antianjinal: Fasudil
 • İnkontinans tedavisinde beta3 agonist: Mirabegron
 • En uzun etkili serotonin 5-HT3 blokörü: Polanosetron
 • SGLT-2 inhibitörü diyabet ilacı: Kanagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin
 • IGF-1 analoğu ilaç: Mekasermin
 • Nötral endopeptidaz (neprilsin) inhibitörü olan anjiotensin reseptör blokörü: Sukabitril
 • PPAR agonisti anjiotensin reseptör blokörü: Telmisartan
 • Direkt renin inhibitörü antihipertansif: Aliskiren
 • Uzun etkili, yiyecekler ile absorbsiyonu azalmayan fosfodiesteraz V inhibitörü: Tadalafil
 • Ultra uzun etkili beta2 mimetikler: İndakaterol, Bambuterol
 • Vankomisin rezistan enterekok tedavisinde rabdomiyoliz yapan ilaç: Daptomisin
 • İmidazolin ve alfa2 reseptör agonisti antihipertansifler: Moksonidin, Rilmenidin
 • ADP (P2Y12) reseptör reversible blokörü antiagreganlar: Tikagrelor, Kangrelor
 • Nonrenal yoldan atılan uzun etkili geniş spektrumlu fluorokinolon: Moksifloksasin
 • Oreksin reseptör antagonisti uyku ilaçalrı: Almoreksant, Suvoreksant
 • CCR-5 inhibitörü anti-HIV ilaç: Maravirok
 • Potasyum kanal fasilatörü antiepileptik: Retigabin (Ezogabin)
 • AMPA reseptör antagonisti epilepsi ilacı: Perampanel
 • Non-ergot dopamin reseptör agonisti Parkinson ilacı: Pramipeksol, Ropirinol
 • Uzun etkili nöroprotektif MAO-B inhibitörü, Parkinson ilacı: Rasajilin
 • Ürotensin reseptör antagonist: Palosuran
 • Nörotensin reseptör antagonisti: Meclinertant
 • Migren’de kullanılan CGRP antaonisti: Telcegapant, Olcegepant
 • Makrolid grubu C.diffcile ilişikli diyare tedavi ilacı: Fidaksomisin
 • Geniş spektumlu (Rhizopus) antifungal: Posakonazol
 • Geniş spektrumlu (MRSA) sefalosporinler: Seftarolin, Seftabiprol
 • Psödomonas’a en etkili karbapenem: Doripenem (etki etmeyen: Ertapenem)
 • Dirençli olgularda (MRSA, VRSA, VRE) kullanılan tetrasiklin: Tigesiklin
 • Tigesiklin’e dirençli mikroorganizmalar: Pseudomonas, Proteus
 • KOAH ve astımda  selektif fosfodiesteraz IV inhibitörü: Roflumilast
 • Trombositopeni tedavisinde kullanılan ilaçlar: Eltrombopag (Oral), Romiplostim (SC)
 • Non-pürin yapıdaki ksantin oksidaz inhibitörü, gut ilacı: Febuksostat

 

Dr. Ahmet ALTUN
ALTUN Temel ve Klinik Farmakoloji
Yazarı & Editörü

Kaynak

Bunu Okudunuz mu?

Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) Tarihçesi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), “Asistanlık Sınavı” adıyla ilk olarak 1986 yılında gerçekleş- tirilmiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.