Doçentlik Sınav Yönetmeliği’ne yürütmeyi durdurma!

Türk Eğitim Sen’in Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin bazı maddelerine yönelik Danıştay’da açtığı davada yürütmenin durdurulması karar verildi.

Kararın gerekçesinde “Üniversitelerarası Kurul’un görev ve yetkilerini belirleyen özel ve yasal düzenlemeler karşısında Yükseköğretim Kurulu’nun anılan alanda düzenleme yapılabileceğinin kabulü mümkün değildir.” denildi.

devami

Bunu Okudunuz mu?

Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı (3 Kasım 2016)

3 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmi Gazete  Sayı : 29877 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK SINAV …