Domuz gribi hakkında en çok sorulan sorular…

Domuz Gribi Nedir Belirtileri Nelerdir Nasıl Korunulur?
İNFLUENZA A/H1N1 GRİP (DOMUZ GRİBİ) VAKALARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE DAVRANIŞ ŞEMASI

Domuz gribi olarak da adlandırılan, influenza A/H1N1 infeksiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki veriler doğrultusunda davranılması önerilmektedir.
1. Hangi Durumlarda İnfeksiyondan Şüphelenelim ?
Başka bir nedenle açıklayamadığımız 38 C’ yi aşan ateş veya ateş hikayesi olan hastalarda, aşağıdaki bulgulardan en az birisi de varsa, H1N1 infeksiyonundan şüphelenmeliyiz.
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Yaygın vücut ağrısı
Burun akıntısı
Öksürük Solunum güçlüğü
Kusma, İshal

2. Eğer Bu Belirtiler Yoksa, H1N1 İnfeksiyonundan Şüphelenmeli miyiz ?
Hayır. Bu durumda, başka hastalıklar yönünden değerlendirme ve araştırma yapmak gerekir.

3. H1N1 İnfeksiyonu İçin Risk Grupları Hangileridir ?
Hastalık Kimlerde Ağır Seyredebilir ?

Gebeler
2 yaş altındaki çocuklar
Kronik karaciğer hastalığı olanlar
Kalp-damar hastalığı olanlar
Kronik böbrek, hematolojik ve metabolik hastalığı olanlar
Nöromusküler hastalığı olanlar
Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (HIV-AIDS, kanser hastaları, steroid kullananlar)
Aşırı kilosu olanlar (vücut kitle indeksi > 35)
18 yaş altı sürekli aspirin kullanması gereken hastalar
65 yaş üstü kişiler

Bu gruplarda hastalık normalden ağır seyredebilir.

4. Eğer Hasta Belirtilen Risk Grubunda İse ve Olası Vaka Belirtileri Gösteriyorsa Ne Yapmalıyız ?
Hasta eğer aynı zamanda solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ciddi ve aralıklı kusmalar, genel durumunda bozulma veya 5 günden fazla süren ateş durumu da gösteriyorsa, hastayı mutlaka İnfeksiyon Kliniği’ ne yatırmak gerekir.

– Eğer farklı bir basamakta ise, bir üst basamağa sevk gerekir.
– Hastada antiviral tedaviye başlanır.
– Örnek alınarak laboratuvara ulaştırılır.

5. Hasta Risk Grubunda Yer Alıyor, Olası Vaka Belirtileri Gösteriyor, Ancak Ciddi Hastalık Belirtileri Göstermiyorsa (yukarıdaki belirtileri göstermiyorsa)

– Bu durumda, hastayı ayaktan izlemek yeterlidir.
– Antiviral tedaviye başlanılmalıdır.
– Altta yatan hastalığı yönünden ilgili uzmandan konsültasyon ve değerlendirme istenilmelidir.
– Hasta, ciddi hastalık belirtileri geliştiği takdirde, ilgili uzmana başvurması yönünde bilgilendirilmelidir.

6. Hasta Risk Grubunda Yer almıyor, Ancak Ateş, Boğaz Ağrısı Gibi Olası
Vaka Belirtilerini Gösteriyorsa:
Eğer solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, ciddi ve aralıklı kusmalar, genel durumda kötüleşme, 5 günden fazla süren ateş durumu varsa: hastayı yatırmak veya donanımı uygun bir üst basamağa sevk etmek gerekir.

Antiviral tedaviye hemen başlanmalıdır.
Bildirim yapılmalıdır.
Hastadan uygun örnek alınarak, laboratuvara ulaştırılmalıdır.
– Hastaya yatış gerekmez.
– Antiviral tedavi gerekmez
– Semptomatik tedavi verilebilir (parasetamol gibi) (çocuklara aspirin verilmemelidir.)
– Bulaştırmayı önlemek ve azaltmak amacıyla gerekli kişisel temas izolasyonu ve hijyenik önlemler konusunda bilgi verilmelidir.
– Ciddi hastalık belirtileri konusunda hasta bilgilendirilmelidir.
– Bu belirtiler gelişirse hasta acilen sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

8. Salgının Yayılış Hızı Nasıldır ?
Şu anda toplam sayı konusunda bir şey söylemek mümkün olmasa da saptanan hasta sayısı, bir hafta içinde 700 civarından 1400 civarına yükselmiştir. Ayrıca, belirlenemeyen olguları da göz önünde tutmak gerekir. Bu durumda Türkiye’ de onbinlerce-yüzbinlerce, kış boyunca milyonu aşan sayıya ulaşılabileceği tahmin edilebilmektedir.

9. Hastalığın Bildiğimiz Gripten Farkı Var mıdır ?
Önemli bir farkı yoktur. Bu da her yıl özellikle kışın salgın yapan ve çoğumuzun geçirdiği grip virüsünün bir tipidir.

10. Bildiğimiz Gripten Daha Ağır Bir Seyir mi Görülmektedir ?
Bunu söylemek mümkün değildir. Hatta izlenilen vakaların seyrinin nispeten hafif olduğu söylenebilecek durumdadır.

11. Ölüm Oranı Nasıldır ?
Dünyada ortalama ölüm oranlarının % 1 civarında olduğu söylenebilir. Ülkemizde bu oranın altında seyretmektedir. Ölüm görülen hastaların çoğunluğu, risk gruplarında bulunan hastalardır. Paniğe gerek yoktur.

12. Hangi Durumdaki Hastalar Yatırılmalıdır ?
Yukarıda belirtildiği gibi, ciddi hastalık belirtileri gösteren hastalar yatırılmalıdır. Hafif hastalık belirtileri gösteren hastalar evlerinde izlenmelidir, ancak durumlarında ciddileşme olduğunda hastaneye yatırılmalıdır.

13. İzolasyon Gerekli midir ?
Sıkı bir izolasyona gerek yoktur. Çünkü hastalık artık her yerdedir. Okulda, otobüste, sinemada v.b. Hastanede yatış yapılan hastaların yatırıldığı odaların kapıları kapalı tutulmalıdır.

14. Antiviral İlaç Kimlere Verilmelidir ?
Yukarıda belirtildiği gibi, ciddi hastalık belirtileri gösteren gruba verilmelidir.

15. Okullar Tatil Edilmeli midir ?
Bunun kararını idari makamlar verecektir. Ancak, eğilim eğitimin devam ettirilmesidir. Okullarda tatilden çok, hastalanan çocukların okula gönderilmemesi ve evde bırakılması uygundur. Bir hafta istirahat yeterlidir.

16. Aşı Yapılmalı mıdır ?
Risk gruplarına aşı uygulanmalıdır. Sağlık personelinin aşılanması uygundur. Aşı zorunlu değildir. Aşı kararı, bireysel olarak verilmelidir. Aşının, bilinen grip aşılarından bir farkı olmayıp, daha fazla bir yan etkisi de yoktur.

17. Nasıl Korunmalıyız ?
Salgından kaçmak kolay değildir. Çünkü virüs artık toplumun içindedir. Ancak yine de kişisel izolasyon önlemlerine dikkat edilmelidir. Tokalaşma, kağıt mendil kullanma, hapşırırken dikkat, her temastan sonra el yıkama gibi. Aşılama da bir seçenektir.

18. Tanı İçin ne Yapıyoruz ?
Laboratuvarımızda halen, tanı için Influenza A hızlı antijen testi yapıyoruz. Bu test, domuz gribine neden olan H1N1 ile, ayrıca H3N2 suşlarını içermektedir. Test pozitif ise, % 98 oranda H1N1 pozitif çıkmaktadır. Testin çalışma süresi 15 dakikadır. Test için burundan sürüntü alınmaktadır.


 

Türk Tabipleri Birliği, domuz gribi ile ilgili güncel gelişmeler doğrultusunda, Prof. Dr. Murat Akova ve Doç. Dr. Alpay Azap’ın katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Akova ve Azap’ın domuz gribi hakkında en çok sorulan sorulara verdikleri yanıtlar şöyle:

Domuz gribi hakkında kısa bilgi…

Pandemik İnfluenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu domuz, kuş ve insan grip virüslerinin bir karışımı olarak karşımıza çıkmış olan yeni grip türüdür. İlk defa Mart 2009’da Meksika’da insanlar arasında görülmeye başlayan grip salgını hızla dünyaya yayılmış ve hatırlanacağı üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Haziran 2009’da pandemi (faz 6) alarmı vermiştir.  Geçen dönem güney yarı kürede görülen hastalık, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte son haftalarda kuzey yarı kürede yayılmaya başlamıştır.

Hastalığın klinik seyri nedir?

Hastalığın klinik belirtileri mevsimsel gripten farklı değildir. Pandemik grip (H1N1) şu aşamada mevsimsel influenzadan daha ağır seyretmemektedir. Ancak hızlı yayılma özelliğine sahiptir. Mevsimsel influenzadan en önemli farkı toplumun büyük kesiminin daha önceden bu ve benzeri olan viruslerle karşılaşmamış olmasıdır. Bu nedenle dünya nüfusunun önemli bir kısmı hastalığa açıktır. Pandemik H1N1’in öldürme hızı binde 3-5 arasındadır. Bu normal influenzadan daha düşük bir orandır. Ancak hastalığa yakalananlar arasında belli gruplarda ölüm oranı normal influenzaya göre daha yüksektir.

Kimler daha çok etkileniyor?

Hastalığın bugüne kadarki seyri incelendiğinde, 6 ay-24 yaş arası çocuk ve gençlerin daha çok etkilendiği görülmüştür. Hamileler, hasta olan kişilerle ilk temas edebilecek hizmet grupları hastalıktan etkilenecek gruplar arasında sayılmaktadır. Hastalık 65 yaş üzerindeki kişilere kolay bulaşmamaktadır. Bunun 1918’de meydana gelen büyük salgın ile ilgili olduğu düşünülüyor. 1918’de meydana gelen grip salgınındaki virus bugünkü viruse çok benziyor. O virus 1950’lere kadar dolaştığı için 65 yaş üzerindeki kişilerin kısmi bağışıklık geliştirdiği kabul ediliyor.

Endişeli olunan nokta nedir?

Endişeler influenza A virusunun çok kolay yapı değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, ilerleyen süreçte hastalığın seyrinin daha ağır olup olmayacağı hakkında kesin bir şey söylenememektedir. Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan grip salgınlarında, başlangıçta hafif enfeksiyona neden olan virüsün sonradan daha öldürücü hastalık yapma yeteneğine kavuştuğu izlenmiştir.

Hasta olmamak için ne yapmalı?

Öncelikli risk grubu olarak ifade edilen çocuk-genç yaş grubunu hastalıktan korunması için kişisel hijyene dikkat başta gelmektedir. Okullarda hijyene, özellikle el hijyenine maksimum önem verilmeli, eller sık sık yıkanmalıdır. Küçük yaş gruplarında eğer çocukların sık sık ellerini yıkamaları sağlanamıyorsa alkollü el dezenfektanları kullanılmalıdır. Okullarda, çocukların bir arada bulunmalarının zorunlu olmadığı sınıf dışı faaliyetler sınırlanmalıdır. Ne kadar çok farklı gruptan çocuk bir araya getirilirse riskin o kadar artacağı unutulmamalıdır. Okul gezileri sınırlanmalıdır.

Hastalık görüldüğünde, okulların kapatılması için bir ölçüt var mıdır?

Bunun için geliştirilmiş rakamsal bir ölçüt ne yazık ki yok. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okul kapatma ve benzeri uygulamaların salgının başlangıcında yapıldığı takdirde infeksiyonun yayılmasını yavaşlatacağını dolayısıyla sağlık otoritelerine gerekli hazırlıkları yapmak için zaman kazandıracağını belirtmektedir. Bugün için ülkemizde gerçekleştirilen okul kapatma uygulamaları da aşı sağlanana kadar infeksiyonu olabildiğince sınırlı tutabilmek amaçlıdır.

Beraber çalıştığımız birisinde ya da çocuğumuzun sınıf arkadaşında hastalık olunca ne yapmalı? Koruyucu ilaç almalı mı?

Hasta olduğu düşünülen kişilerle temas etmiş olanların rutin olarak bu virusun varlığı yönünden taranmasına gerek yoktur. Hastanın grip semptomları yönünden takip edilmesi yeterlidir. Ancak semptom çıkması durumunda hasta tedavi yönünden değerlendirilmelidir. Semptom gözlenen hastaların önemli bir kısmında da tedaviye ihtiyaç duyulmayacaktır. Uluslararası bilimsel kurumların hastalığa yakalanan herkesin tedavi edilmesine yönelik önerisi bulunmamaktadır. Belli bir takım risk faktörü taşıyan kişilerin tedaviye alınması gerekecektir.

Belirtileri neler ve görülünce/hasta olunca ne yapılmalı?

Pandemik grip (H1N1) in belirtileri mevsimsel griple aynı olup ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları ve daha geri planda kalan burun akıntısı, ishal, bulantı-kusma gibi belirtilerdir. Hastalanan çocuklar okula gönderilmemeli, veliler bu konuda uyarılmalıdır. Hastalanan çocuklar hastalık tamamen iyileşene kadar -ki bu süre genellikle 7 gündür- evde tutulmalı, hastalığın daha uzadığı durumlarda ise ateş düştükten en erken 24 saat sonra okula gönderilmelidir. Hastalanan çocukların iyi beslenmesi ve bol sıvı alması sağlanmalıdır.

Halen var olan grip aşısı yeterli mi? Domuz gribi aşısı farklı mı?

Pandemik grip (H1N1) için geliştirilen aşı şu anda ABD, İsveç ve Macaristan’da kullanılmaktadır. Şu an Türkiye’de var olan aşı bir yıl öncesinin influenza virusüne karşı geliştirilen mevsimsel grip aşısıdır. Pandemik grip (H1N1) aşısının üretim çalışmaları Temmuz ayı başından bu yana devam etmektedir. Yaklaşık 5 bin civarında çocuk ve erişkinde denendiğini ve belirgin bir yan etkisinin izlenmediğini biliyoruz.

Tek bir aşı mı var, farklı aşılar mı var? Hangisi tavsiye ediliyor?

ABD ve Avrupa’da üretilen iki tip aşı var. Bu iki tip aşının etken maddeleri birbirinden farklı. Birinde zayıflatılmış canlı virüs var diğeri ise ölü virüs içeriyor. Aşılar içerisinde üç önemli madde var. Bunlardan birisi, antijen denilen vücutta esas bağışıklığı sağlayacak olan virüsün parçasını içeren kısım. İkinci madde ise ABD’de olmayan ve Avrupa’da olan adjuvan denilen ve aşının bağışıklık yapma gücünü artıran madde. Aşılarda bu amaçla uzun yıllar alüminyum kullanılmıştı. ABD, var olan ancak bilimsel olarak kanıtlanmış bulunmayan iddialar nedeniyle, aşıların içinde adjuvan madde kullanılmasına izin vermiyor. Adjuvanların çok nadir olarak alerjik reaksiyonlara yol açtığı, bazı romatolojik hastalıklar gibi istenmeyen bazı yan etkilere yol açtığı öne sürülüyor. Bu nedenle de ABD’de hukuki olarak sorumlu tutulan çok sayıda dava olduğu için bu maddenin aşılara konulmasına izin verilmiyor. Avrupa’daki aşıların içinde adjuvan maddesi var. Bu aşılar 5 büyük firma tarafından üretiliyor. Türkiye’ye gelecek aşıların içerisinde büyük olasılıkla bu madde olacak. “Bunun bulunmasının bir zararı var mı” sorusuna kesin bir yanıt verilemiyor ancak Avrupa Birliği’nde adjuvanlı (sequalen veya alüminyum) aşılar yıllardır uygulanıyor ve ciddi bir yan etki hali hazırda bildirilmiş değil. Ama bu sadece Türkiye’ye özgü bir şey değil, ABD dışındaki tüm ülkelerdeki aşıların içerisinde adjuvan maddesi olacak. Üçüncü madde ise cıvalı bir bileşik. Aşının, başka mikroplarla kontamine olmasını, bulaşmasını engelleyen koruyucu bir madde. ABD’deki aşıların içerisinde bu da bulunmuyor. Civa olması çok da bir önem taşımıyor. Çünkü, arka arkaya çok dozda aşı yapıldığı takdirde, vücutta birikip özellikle çocuklarda bir takım rahatsızlıklara yol açabiliyor, ancak tek doz yapımında bir sorun bulunmuyor.

Aşıların yan etkileri söylendiği gibi mevcut grip aşılarından daha fazla mı?

Grip aşısı dünyada 50 yıldan daha uzun süredir üretilen bir aşı. Üretme tekniği teknolojinin de gelişmesiyle çok daha iyileşmiş olmakla birlikte temel olarak üretim basamakları on yıllardır hep aynı. Embriyonlu tavuk yumurtasından üretiliyor. Son yıllarda doku kültürlerinden de üretilse de bunların sayısı çok az. Dolayısıyla dünyada bu konuda ciddi bir deneyim ve birikim var. Domuz gribi aşısının mevsimsel influenzadan daha fazla bir yan etkisi olduğu bugüne kadar tespit edilmedi. Ancak lokal yan etkiler olabiliyor; aşı yerinde hafif kızarıklık, aşı yerinin hafif ağrıması gibi. Buna karşılık ciddi yan etkiler çıkması olasılığı son derece düşük ve mevsimsel grip aşısında beklenen yan etki oranından daha fazla değil. Ancak dünyada ilk kez böyle büyük bir kitlesel aşılama faaliyeti olacağı için milyonda bir ya da daha nadir görülen yan etkilerin de ortaya çıkma olasılığı da ihmal edilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü bunları takip ediyor. Aşının kanser yaptığına dair söylenceler kesinlikle doğru değil.

Söylendiği gibi geçmiş yıllarda, 1950-60 larda yaşanmış olumsuz tecrübeler var mı?

Grip aşılarının üzerine haksız bir şekilde yapışıp kalan kötü şöhret, 1976 yılında ABD’deki aşılama sırasında sinir sistemini tutan bir hastalık olan Guillain-Barre hastalığının sıklığında bir artış tespit edilmesinden kaynaklanıyor. Ancak bu artışın aşıdan kaynaklandığı kesin olarak gösterilemediği gibi sonraki on yıllar boyunca grip aşılarının bu hastalığa neden olduğu ispatlanamamıştır. Arada doğrudan bir nedensellik ilişkisi kurulamamıştır. Bu hastalık her toplumda 100.000’de 4-5 sıklıkta görülmekte ve viral infeksiyonlar tarafından da başlatıldığı düşünülmektedir. ABD’de aşı yan etkilerini takip eden kuruluş yıllar içerisinde yüz binlerce aşı uygulamasını değerlendirdikten sonra grip aşılarının bu hastalık riskini artırmadığını tersine bir miktar azalttığını belirtmiştir.

Aşı yapımı nasıldır? Adjuvan etki nedir?

Aşı adjuvanla birlikte yapıldığı zaman bağışıklık potansiyeli çok daha yükseliyor. Birisi yüzde 70 bağışıklık kazandırıyorsa, birlikte olduğunda bu oran yüzde 90’a çıkıyor. “Adjuvana bağlı yan etki görülebilir mi” sorusuna da kesin yanıt verilemiyor, çünkü dünyada hiç bu kadar çok yaygın bir aşılama uygulanmadı. Nadir olasılıklar olacak diye insanların aşıdan mahrum kalması doğru değildir. Böyle bir yan etkinin olup olmayacağını şu anda bilmeden bu konuda spekülasyon yaratmak doğru bir yaklaşım değil.

Aşı olunmasını öneriyor musunuz?

Evet. Aşının faydası olası yan etkinin yaratacağı zarardan çok daha büyüktür. Bu nedenle yan etki olabileceği endişesiyle aşı yaptırmamak büyük hata olur. Çünkü aşının alternatifi hastalığa yakalanmaktır. Bunun sonuçları ise daha kötü olabilir.

Kimler aşı olmalı?

65 yaş altı tüm nüfusun belli bir öncelik sırasına göre aşılanması gerekmektedir. Sıranın başında hastalığa en açık kesim olarak nitelenen 6 ay – 24 yaş arasındaki kişiler, hamileler, altta yatan kronik hastalığı olanlar, hastalıkla öncelikli karşılaşabilecek hizmet grupları; sağlık çalışanları, itfaiye, güvenlik görevlileri vs. yer alıyor.
PANDEMIC INFLUENZA A(H1N1) 2009 VACCINES IN THE EUROPEAN UNION

 


 

DOMUZ GRİBİ NEDİR?
Grip nedir?
Grip, influenza A virusu tarafından oluşan bir infeksiyon hastalığıdır. Hastalık, ateş yüksekliği (38°C üzerinde), şiddetli kas ağrısı, eklem ağrıları, baş ağrısı, titreme, kuru öksürük ve halsizlik şikayetleri ile başlamaktadır.

Bu şikayetlere bazen boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kanlanma, karın ağrısı, ishal ve kusma eklenebilmektedir.Genellikle bir hafta içerisinde belirtiler kaybolmakta, ancak halsizlik yakınması 2 haftaya kadar uzayabilmektedir.

Domuz Gribi Ned Domuz gribi, İnfluenza A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan viral bir hastalıktır. Hastalık, ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüştür. Daha sonra dünyanın bir çok ülkesine yayılmıştır.

Hastalık neden domuz gribi olarak adlandırılmaktadır?
‘Domuz gribi‘ olarak adlandırılmasının nedeni, domuzlar arasında görülen grip virusunun oluşturduğu grip hastalığına benzerliğinden dolayıdır.

Domuz gribi nasıl bulaşır?
Hastalık, insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Belirtilerin başlamasından bir gün önce ve 7 gün sonrasına kadar, hastalar bulaştırıcıdır. Virüsün bulaştığı yerlere temas edildikten sonra, ellerin ağıza veya buruna götürülmesiyle geçiş mümkün olmaktadır.

Domuz gribi insanlarda hangi yakınmalara neden olur?
Koltuk altında ölçülen 38°C üzerine çıkan ateş yüksekliği ile birlikte;
Öksürük Yaygın kas ağrısı Boğaz ağrısı Baş ağrısı Burun akıntısı Halsizlik Nefes almada zorluk İshal Kusma gibi yakınmalar görülmektedir.

Domuz Gribi’ hastalığının tedavisi var mıdır?
Grip hastalığında kullanılan antiviral ilaçlar, domuz gribine de etkilidir. Ancak, bu ilaçların doktor kontrolünde kullanılması gereklidir.

Grip hastalığı tanısı alan hastalar ne yapmalı?
• Öksürme, hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil kullanıldıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır.
• Eller 15-20 saniye süreyle bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Alkol içeren el antiseptikleri, su ve sabuna ulaşılamayan durumda etkili olmaktadır.
• Domuz gribi tanısı alan hastaların bulunduğu mekan, sık sık havalandırılmalıdır.
• Bu kişiler, çevredeki insanlardan uzak durmalıdır.
• Beslenmesine dikkat etmeli ve bol sıvı almalıdır.
• Basit cerrahi maske, evdeki diğer kişileri korumak için kullanılabilmektedir.

Domuz gribinin bulaşması nasıl önlenebilir?
Günlük temizlikte kullanılan deterjanlar, 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu virüsün ortamdan uzaklaştırılması için yeterlidir. Hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol de virüsün öldürülmesini sağlamaktadır. Grip virusunu taşıyan hastalara ait malzemeler, yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır.

Korunma amaçlı ne tür maskeler kullanılabilir? Virüsün bulaşını engellemek için basit cerrahi maske kullanılabilmektedir. Bu tür maskeler öksürük, aksırık yoluyla ortama yayılan damlacıkları tutmada yeterli olmaktadır. Domuz gribi şüphesi olan biri ile temas durumunda ne yapılmalı? Şüpheli kişiyle temastan sonra 7 gün boyunca ateş yüksekliği, öksürük, yaygın kas ağrısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, nefes darlığı gibi belirtiler yönünden takip etmek gerekmektedir. Bu süre içerisinde kişide belirtilen şikayetler oluşursa, doktora başvurması gerekmektedir.

Acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir?
Domuz gribi olan hastalarda yetişkenler için nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, çocuklarda ise ateş yüksekliği, hızlı veya zor nefes alma, vücutta solukluk, morarma, ateş yüksekliği ile birlikte döküntü acil müdahale gerektiren durumlardır.

Yurt dışına seyahat edecek kişiler için dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Zorunlu haller dışında ‘Domuz Gribi’nin yaygın olduğu ülkelere seyahat ertelenmelidir.

Seyahat zorunlu ise; Kapalı ve kalabalık ortamdan uzak durulmalı Hasta kişilerin yer aldığı ortamda bulunmamalı Hasta kişiler ile aynı ortamda bulunmak zorunlu ise, cerrahi maske takılmalı Eller, bol su ve sabun ile sık sık yıkanmalıdır.