Eş durumunda Danıştay “stratejik personel” e DUR dedi!!

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelinin il içi atamaları ile ilgili genel esasların, bu konuda asli düzenleme yetkisinin kullanıldığı dava konusu Yönetmelikle belirlenmesi gerekirken, bütün usul ve esasların yönergeye bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı; Anayasa hükmü gereği aile birliğinin sağlanmasının gerektiği, hekimleri kapsayan “stratejik personel”e serbest veya özel kuruluşlarda çalışan eş dolayısıyla, eş durumu özrü nedeniyle atanma isteğinde bulunma hakkının tamamen kaldırılmasında hukuka uyarlık bulunmadığına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 27/02/2017 günlü, E:2016/14817 sayılı kararı.

http://www.danistay.gov.tr/upload/guncelkarar/01_06_2017_010232.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.