Farmakoloji Check List (2017 İlkbahar TUS)

* Neprilsin inhibitörü sağ kalımı arttıran kalp yetmezliği ilacı: Sakubitril

* Makula dejenerasyon tedavisi, anti-VEGF: Ranibizumab

* RANKL inhibitörü monoklonal antikor, osteoporoz tedavisi: Denosumab

* Anti-integrin, Crohn tedavisi: Vedolizumab, Natalizumab (&MS)

* Opioid reseptör antagonisti prokinetik ilaç: Alvimopan, Metinaltrekson

* NS5B inhibitörü anti-HCV ilaç: Sofosbuvir

* NS5A inhibitör anti-HCV ilaç: Ledipasvir

* Trombopoetin reseptör agonisti olan ilaçlar: Eltrombopag (Oral), Romiplostim (SC)

* Non-pürin yapıdaki ksantin oksidaz inhibitörü, gut ilacı: Febuksostat

* Paratiroid hormon analoğu osteoporoz ilacı: Teriparatid (SC)

* Apo B100 sentezini baskılayan oligonükleotidi hiperkolesterolemi tedavisi: Mipomersen

* Mikrozomal trigliserid transfer protein inhibitörü, hiperkolesterolemi tedavisi: Lomitapid

* Amiyotrofik lateral skleroz tedavisinde kullanılan NMDA blokörü: Riluzol

* Sigara, alkol ve obezite tedavisinde kullanılabilen NMDA blokörü: Rimonabant

* Kilo aldırma ihtimali yüksek antipsikotikler: Olanzapin, Klozapin

* Disülfiram benzeri reaksiyon yapabilen ilaçlar: Metronidazol, Klorpropamid, Griseofulvin

Son 4 Tus Farmakoloji Check List – Ahmet Altun (2017-2015)

* Astım tedavisinde LTD4 reseptör blokörü: Zafirlukast, Montelukast

* Aköz drenajını arttıran glokom ilaçları: PGF2a (Latanoprost), Kolinomimetik (Pilokarpin)

* Geç sodyum kanal inhibitörü antianjinal, dirençli olgularda: Ranolazin

* Rho kinaz inhibitörü antianjinal: Fasudil

* İnkontinans tedavisinde beta3 agonist: Mirabegron

* En uzun etkili serotonin 5-HT3 blokörü: Polanosetron

* SGLT-2 inhibitörü diyabet ilacı: Kanagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin

* IGF-1 analoğu ilaç: Mekasermin

* PPAR agonisti uzun etkili anjiotensin reseptör blokörü: Telmisartan

* Direkt renin inhibitörü antihipertansif: Aliskiren

* Uzun etkili, yiyecekler ile absorbsiyonu azalmayan fosfodiesteraz V inhibitörü: Tadalafil

* Ultra uzun etkili beta2 mimetikler: İndakaterol, Bambuterol

* VRSA, VRE tedavisinde delik açan, rabdomiyoliz yapan ilaç: Daptomisin (IV)

* VRSA, VRE tedavisinde protein sentez inhibitörü, MAO inhibisyonu yapan ilaç: Linezolid (oral)

* İmidazolin reseptör agonisti antihipertansifler: Moksonidin, Rilmenidin

* ADP (P2Y12) reseptör reversible blokörü antiagreganlar: Tikagrelor, Kangrelor

* Nonrenal yoldan atılan uzun etkili geniş spektrumlu fluorokinolon: Moksifloksasin

* CCR-5 inhibitörü anti-HIV ilaç: Maravirok

* Potasyum kanal fasilatörü antiepileptik: Retigabin (Ezogabin)

* AMPA reseptör antagonisti epilepsi ilacı: Perampanel

* Non-ergot dopamin reseptör agonisti Parkinson ilacı: Pramipeksol, Ropirinol

* Uzun etkili nöroprotektif MAO-B inhibitörü, Parkinson ilacı: Rasajilin

* Ürotensin reseptör antagonist: Palosuran

* Nörotensin reseptör antagonisti: Meclinertant

* Migren’de kullanılan CGRP antaonisti: Telcegapant, Olcegepant

* Geniş spektumlu (Rhizopus) antifungal: Posakonazol

* Geniş spektrumlu (MRSA) sefalosporinler: Seftarolin, Seftabiprol

* Psödomonas‘a en etkili karbapenem: Doripenem (etki etmeyen: Ertapenem)

* Dirençli olgularda (MRSA, VRSA, VRE) kullanılan tetrasiklin: Tigesiklin

* KOAH tedavisinde selektif fosfodiesteraz IV inhibitörü: Roflumilast

Dr. Ahmet ALTUN

Bunu Okudunuz mu?

ALTUN FARMAKOLOJİ: CHECK LIST FULL (2018 Şubat TUS -2015 Nisan TUS)

Ahmet Altun tarafından hazırlanmış Son 6 Tus Farmakoloji Check List (2018-2015) aynı yere topladık. ALTUN FARMAKOLOJİ: CHECK …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.