Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Unconfigured Ad Widget

Collapse

Farabi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Collapse
Sabit Başlık
X
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Temizle
new posts

 • Farabi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

  Farabi Değişim Programı’ndan kimler yararlanabilir?
  Değişimden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri yararlanabilir. Öğretim elemanları değişim programından yararlanamazlar. Ancak araştırma görevlileri aynı zamanda öğrenci iseler, öğrenci değişiminden yararlanabilirler.

  Farabi Değişim Programına katılmak için aranan asgari şartlar nelerdir?
  Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve ya doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.

  Farabi Değişim Programı süresi ne kadardır?
  Değişimden yararlanan öğrenci ve öğretim üyelerinin değişim süresi en az bir en fazla iki yarıyıldır.

  Farabi Değişim Programı’ndan kimler yararlanamaz?
  Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıflarına kayıtlı öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıla kayıtlı olan öğrenciler Farabi Değişim Programı’ndan yararlanamaz.

  Öğrenim hayatım boyunca kaç kez Farabi Değişim Programı’ndan yararlanabilirim?
  Öğrenim hayatı boyunca yalnızca bir kez Farabi Değişim Öğrencisi olunabilir.

  Daha önce Erasmus’tan yararlanan öğrenci Farabi Değişim Programı’ndan da yararlanabilir mi?
  Evet. Daha önceden Erasmus Değişim Programı’ndan faydalanmış olmak, Farabi Değişim Programı’na katılmaya engel değildir.

  Programdan yararlanabilmek için nereye başvurmalıyım?
  Değişim Programı’na katılmak için okuduğunuz yükseköğretim kurumunun Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne başvurmalısınız.

  Farabi Değişim Programı’nda yabancı dil şartı aranır mı?
  Kısmen. Gideceğiniz üniversitenin eğitim dili Türkçe ise, yalnızca genel akademik not ortalamanız baz alınarak elemelere alınırsınız. Ancak, gidilecek üniversitenin eğitim dili kısmen ve ya tamamen İngilizce ise, yabancı dil puanı (%50) + genel akademik not ortalaması(%50) değerlendirmeye alınarak yerleştirme yapılır. Gereken asgari yabancı dil puanı 100 üzerinden 50’dir.

  Farabi Değişim Programı’ndan yararlanarak hangi üniversitelere gidebilirim?
  Kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumunun karşılıklı olarak protokol imzalamış olduğu yükseköğretim kurumlarına gidebilirsiniz.

  Gidilen yükseköğretim kurumunda alınan ders sayısı mı, ders kredisi mi önemlidir?
  Alınan ders kredisi önemlidir. Ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS sistemi de izlenebilir. Ders başarı durumuna göre alttan ve ya üstten ders almaya engel yoktur.

  Değişime katılmaya hak kazandığı halde programa katılmayan öğrenci için nasıl bir işlem yapılır?
  Değişime hak kazandığı halde hakkından feragat etmek isteyen öğrenci, feragat dilekçesi yazarak Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne teslim eder. Hastalık, kaza gibi nedenlerle değişime katılmayan ve mazereti uygun görülen öğrenci, mazereti sona erdikten sonra saklı hakkını kullanır. Mazeretinin belgesi dosyasında saklanır. Değişime hak kazanıp da derslere kayıt yaptırmadığı tespit edilen öğrencinin hakkı feshedilir ve bursunun iadesi istenir. Bir daha değişimden yararlanamaz.

  Değişim Programı sonrasında yapılması gerekenler nelerdir?
  Değişime katılan öğrenci, değişim kanalıyla gittiği yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ait not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu kendi kurumunun Farabi Kurum Koorddinasyon Ofisi’ne teslim eder. Eksik ve ya hatalı evrakların düzeltilmesi için öğrenciye 15 gün ek süre verilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmeyen öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

  Değişim öğrencisi ne kadar ve ne süre ile burs alır?
  Değişim öğrencileri, değişim süreleri boyunca her ay, lisans öğrencilerine ödenmekte olan öğrenim kredisinin bir buçuk katını alırlar. Değişimden yararlanacağı süre hesaplanarak toplam burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Kalan %30’luk kısmı ise, öğrencinin dönüş belgelerini eksiksiz olarak teslim etmesinin ardından katılım sertifikasında belirtilen gerçekleşme süresi ile devam ve ders başarı durumu göz önünde bulundurularak ödenir. Öğrencinin geri kalan burs ödemesi yapılırken, gerçekleşme süresindeki toplam gün sayısının Farabi Değişim Programı dahilinde normalde gerçekleşmesi gereken gün sayısına oranının, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım Belgesi’ndeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır. Tam aya tamamlanamayan süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük ödeme miktarı, aylık ödeme miktarının otuzda biridir.

  Değişim öğrencileri kendi kurumlarına katkı payı öder mi?
  Öğrenciler Farabi Değişim öğrencisi oldukları süre için de kendi kurumlarına kayıt yaptırarak katkı paylarını öderler. Fakat gidilen üniversitede kayıt yaptırılmasına rağmen katkı payı ödenmez.

Unconfigured Ad Widget

Collapse
İşleniyor...
X