Sağlık Çalışanlarının Çocuk İstismarı ve İhmali Konusundaki Farkındalık Düzeylerinin Ölçülmesi

Zeynep Belma Gölge1, Nurcan Hamzaoglu2, Burcu Türk1
1İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul
2Alman Hastanesi, Adli Tıp Merkezi, İstanbul AMAÇ: Bu araştırma, sağlık çalışanlarının, çocuk istismarı ve ihmalinin belirtileri ve riskleri konusundaki bilgi düzeylerini, istismar konusunda aldıkları eğitim ve mesleki deneyimlerinin bu bilgi düzeylerine etkisini...