Ana Sayfa / GÜNCEL TIP HABERLERİ / Havuzlardan Covid-19 bulaşır mı?

Havuzlardan Covid-19 bulaşır mı?

Havuzlardan Covid-19 bulaşır mı? Klorlama covid dezenfeksiyonu için yeterli mi? İşte cevabı…

Bu konuda bir adet review mevcut.

“Coronavirus in water environments: Occurrence, persistence and concentration methods – A scoping review”

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7187830/

SARS-CoV, hastane atık sularında, evsel atık sularda ve musluk suyunda 20 ° C’de 2 gün ve 4 ° C’de 14 güne kadar tespit edildi, bu nedenle sıcaklık, viral kalıcılığı güçlü bir şekilde etkiler. Gerçekten de, daha yüksek sıcaklıkların enterik virüslerin hızlı inaktivasyonu ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır ve sıcaklığın, proteinlerin artan denatürasyonu ve hücre dışı enzimlerin aktivitesi nedeniyle suda viral hayatta kalma için en etkili faktör olduğu kabul edilmektedir ( Pinon ve Vialette, 2018 ).

Wang ve arkadaşları ( Wang ve diğerleri, 2005a ), SARS-CoV’nin dışkıda 3 gün ve 20 ° C’de saklanan idrarda 17 gün devam ettiğini vurguladılar. Öte yandan, daha düşük bir sıcaklıkta (4 ° C) 17 gün devam ederler. Aynı çalışma, E. coli , f2 faj ve SARS-CoV’yi etkisizleştirmede klorun klor dioksitten daha etkili olduğunu ve atık sudaki klordan 0.5 mg / L veya 2.19 mg / L serbest artık klorun tamamen inaktivasyonunu sağladığını gösterdi. SARS-CoV. Çalışmanın deney koşullarında, SARS-CoV, 10 mg / L klor varlığında ve minimum temas süresi 10 dakika veya 1 dakika içinde 20 mg / L klor kullanılarak tamamen inaktive edildi. Aynı koşullar altında, E. colive f2 faj etkili bir şekilde inaktive edilmedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu kalitesi yönergelerinin 4. basımına göre, virüsler genellikle serbest klora bakterilere göre daha dirençlidir (özellikle virüsler için “orta” direnç ve bakterilerin büyük çoğunluğu) ( WHO, 2017). Bununla birlikte, DSÖ Kılavuzlarında su için endişe olarak kabul edilen virüsler, daha önce bildirildiği gibi, zarflanmamış virüsler olan enterik virüslerdir (familler Adenoviridae, Astroviridae, Caliciviridae, Hepeviridae, Picornaviridae ve Reoviridae). Viral zarfın lizisi, duyarlı hücrelerin enfeksiyonu için gerekli fonksiyonel reseptörlerin kaybına yol açtığından, bu virüslerin, koronavirüs gibi zarflı virüslere göre çevresel koşullara, su işlemlerine ve dezenfektanlara daha dirençli olduğu iyi bilinmektedir ( Wigginton ve diğerleri, 2015 ). Wang sonuçlarına göre (2005a), Klora SARS-CoV direnci bakterilere göre daha düşüktür. Sonuç olarak, zarfsız virüslere ve bakterilere karşı etkili olan mevcut su dezenfeksiyon uygulamalarının (içme suyu, atık su, yüzme havuzundan su) koronavirüs gibi zarflı virüslere karşı da etkili olması beklenmektedir.

Klorlaması düzenli yapılan havuzlarda bulaş riski olmadığı daha çok bulaşın havuz dışı ortak kullanım alanları ve sosyal mesafe korunmamasından bulaş olduğu için dikkat edilmesi gerektiği üzerine durulmuştur.

Yazan

Uz.Dr.Rıza ERÖKSÜZ

Hidroklimatoloji uzmanı
www.rizaeroksuz.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.