İlk akademik teşvik için son başvuru tarihi 31 Aralık

Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarındaki akademisyenlere, yaptıkları çalışmalar dolayısıyla bu yıldan itibaren teşvik verilecek.

Devlet yükseköğretim kurumları kadrolarındaki akademisyenler, bu yıldan itibaren, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içi veya dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, kitap, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düz toplantılarda sunulan tebliğ ve ödüllerinden teşvik alacak.

Bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma, yayın yapan akademisyenleri desteklemek amacıyla bu yıl ilk kez verilmeye başlanacak Akademik Teşvik Ödeneği’ne ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, devlet yükseköğretim kurumları kadrolarındaki akademisyenler, her bir takvim yılı için, bir önceki sene, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurt içi veya dışında sonuçlandırılan proje, araştırma, kitap, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düz toplantılarda sunulan tebliğler ve akademik ödüllerinden teşvik alacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki öğretim elemanları da teşvikten yararlanabilecek.

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumları bünyesinde en az 3 üyeden oluşan akademik teşvik komisyonu kurulacak. Komisyon, akademik teşvik, başvuru takviminin hazırlanması ve yürütülmesinden sorumlu olacak. Başvuru takvimi, en geç teşvik puanının esas alındığı aralık ayının ilk haftasında ilan edilecek.

Başvurular, 1-15 Ocak’ta, öğretim üyelerinin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun rektörlüğüne bağlı bölümlerde bölüm başkanlıklarına, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölümlere, enstitülerde ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlıklarına yapılacak.

Başvurular ön incelemeden geçecek

Başvurular, ön inceleme heyeti tarafından kontrol edilecek. İncelenen başvurular, nihai karara esas olmak üzere hazırlanan değerlendirme kararıyla, süresi içinde rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından komisyona gönderilecek.

Komisyon nihai kararını internet sitesinden ilan edecek. Kararlara 5 gün içinde itiraz edilebilecek. Başvuruların değerlendirilmesi ve hesaplamalar, 15 Şubat’a kadar sonuçlandırılacak.

Ödemeler aylık yapılacak

Ödemeler, her bir takvim yılı için bir önceki sene esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden, şubat ayının 15’inden itibaren 12 ay süreyle her ayın 15’inde yapılacak. Ödemeler, en yüksek devlet memuru brüt aylık tutarının profesör için yüzde 100, doçent için yüzde 90, yardımcı doçent için yüzde 80, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı için yüzde 70’ine, akademik teşvik puanın yüze bölünmesiyle bulunacak oranın uygulanmasıyla hesaplanacak.

Hesaplamada, Faaliyet ve Puan Tablosu esas alınacak. Her bir akademik faaliyet türünden elde edilen puanların toplanmasıyla, ödemeye esas akademik teşvik puanı hesaplanacak.

Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı puan 30, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise 100’ü geçemeyecek. Bu çerçevede en fazla puan, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi destekli projeler, alanında uluslararası yayımlanan araştırma kitapları, alanında ulusal ve uluslararası patent ile TÜBA ve TÜBİTAK’tan verilen ödüller için alınacak.

Bu faaliyetler için puanlar yüzde 100 üzerinden hesaplanacak. Teşvik ödeneğinin alınabilmesi için puanın en az 30 olması gerekecek.

Bu yıl için başvuru tarihi 31 Aralık’a kadar ilan edilecek

İlk kez akademik teşvik puanı hesaplanması, 2015 faaliyetleri esas alınmak suretiyle 2016 için yapılacak. Bu kapsamda, başvuru tarihi 31 Aralık’a kadar ilan edilecek.

Bu yıl için geçici maddeyle yapılan düzenleme doğrultusunda, rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı başkanlığında, üyeleri yükseköğretim kurumundaki her bir doçentlik temel alanından en az bir kişi olmak üzere, akademik çalışmalar, alınan ödüller ve yapılan projeler dikkate alınarak rektörün önereceği 3 aday arasından, senato tarafından bir yıl için seçilen akademik teşvik komisyonu kurulacak.

Bunu Okudunuz mu?

Akademik teşvikte hangi tıp fakültesi birinci oldu?

Üniversitelerin ve akademisyenlerinin akademik anlamda ne düzeyde olduklarının araştırıldığı ‘’Devlet Üniversiteleri Sıralaması-2016’’ başlıklı çalışmaya göre, …