İntern Doktor Ne mi Yapar Diyenlere!

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern Doktorlarından
İNTERN DOKTORLAR NE Mİ YAPAR DİYENLERE! Cevap Videosu….

Bu haklı eylemlerinde MKU Tıp İnternlerine TIPFAK sitesi olarak destek veriyoruz…