İşte Aile hekimliğinde Yapılacak Yeni Düzenlemeler!

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aile hekimliğinde yapılacak düzenlemelerle ne tür yeniliklerin getirileceğini sağlık müdürlerine anlattı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu aile hekimliğinde yapılacak düzenlemelerle ilgili iddialara yanıt verdi. Aile hekimliğinde çalışanların ücretlerinde ve diğer özlük haklarında geriye gidiş olacağı iddialarıyla ilgili olarak Kurum tarafından Halk Sağlığı müdürlerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

 

Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarında aile hekimliği yönetmeliklerinde değişiklikler yapılmak suretiyle aile hekimliğindeki hizmetlerin aksayacağı, aile hekimliğinde çalışanların ücretlerinde ve diğer özlük haklarında geriye gidiş olacağı gibi gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar müşahede edilmektedir.

Bakanlığımızca aile hekimliği ilk uygulamasının başladığı 2005 yılı Eylül ayından itibaren pilot uygulama ile başlayan süreç sürekli dinamik ve kendini güncelleyen bir çerçevede günümüze kadar getirilmiştir. Bu süreç içerisinde ilk uygulama anından bugüne kadar dünyadaki aile hekimliği uygulamaları, bilimsel alandaki gelişmeler, taşra teşkilatımız ve sağlık camiası çalışanları ile aile hekimliğine yönelik sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli istişare halinde olunmuş ve güncellemeler vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek üzere yapılmıştır.

Bu kapsamda son bir yıldır daha iyi hizmet vermek üzere mevcut yönetmeliklerde değişiklik çalışmaları yapılmış ve son haftalarda sahadan ilgililerinde olduğu fikir alışverişini içeren toplantılar yapılmış olup çoğu düzenleme hakkında tam mutabakat sağlanmıştır. Uzun zamandır yapılan çalışmalar neticesinde aşağıda belirtilen konularda değişiklikler görüşülmüştür.

 

1-Sağlıkta dönüşüm stratejisi ikinci fazında da belirtildiği üzere aile hekimi başına düşen nüfus azaltılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmelerine imkân oluşturuluyor. (Şu anda aile hekimi başına ortalama 3.600 nüfus düşüyor, 4.900 hekimimizin 4.000 den fazla kayıtlı nüfusu var)

 

2-Aile hekimi başına düşen nüfus azaltılırken, hekimlerin eline geçecek net ücretler korunmakta ve hatta hesaplamalarımıza göre yaklaşık 17.000 aile hekimimizin şu anda aldığı ücretler artacaktır. Aynı zamanda hekimler vatandaşa daha fazla zaman ayırabilecek ve vatandaşa koruyucu hizmetleri daha iyi verebileceklerdir. Yine aile sağlığı elemanlarımız da aynı ücretlendirmeden yararlanacaklardır.

 

3-Yeni açılan aile hekimliği birimlerindeki temel ücretlendirme skalası değiştirilerek aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarımıza yaklaşık iki katı ücret verilmesi planlanmaktadır. Yani mevcut durumda ilk 12 ay için 1.000 nüfus ücreti veriliyor ve bu sürede 1.000 nüfusa ulaşamaz ise aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi feshediliyor idi. Yeni düzenleme ile yaklaşık aile hekimlerinin 2600 TL ücreti 4600 TL ye aile sağlığı elemanlarının 1950 TL den 3000 TL ye 12 aylık süre ise 18 aya çıkartılmaktadır. Bu düzenleme ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanları için önemli bir artış ve iyileştirme yapılmış olacaktır.

 

4-Aile sağlığı merkezlerini halk sağlığı müdürlükleri doğrudan kiralayabilecek ve aile hekimine tahsis edecektir. Aile sağlığı merkezleri daha kaliteli, daha ferah mekânlar olacaktır. Üstelik bu daha iyi mekânlar için aile hekimi daha fazla ücret ödemeyecek, ortalama 750-800 TL üzerine çıkacak kiraları halk sağlığı müdürlükleri karşılayacaktır.

 

5-Yeni mezun hekimler aile sağlığı merkezi kiralama ve tefriş etmek için maddi sıkıntı yaşayabiliyor iken şimdi yeni aile sağlığı merkezi kiralanması ve tefriş edilmesi işlemlerini halk sağlığı müdürlükleri hazırlayıp aile hekimlerinin kullanımına tahsis edecektir.

 

6-Yüksekokul mezunu olan aile sağlığı elemanlarının aylık eline geçen ücretlerin şimdiki rakamlara göre 400 TL daha artırılması teklif edilmektedir.

 

7-Aile sağlığı merkezinde tek hekim olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının tam ücretli izinleri şimdiki sürenin iki katına çıkartılması teklif edilmektedir.

 

8-Aile sağlığı merkezleri sağlıkta şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında güvenlik kamerası ile donatılması sağlanmaktadır.

 

9-Gruplandırmaya tabi aile hekimliği birimleri için muayene odalarının daha geniş olması, bazı oda şartlarının esnetilerek azaltılması, RİA sertifikalı personel bulundurulması ile ilgili şartlar kaldırılmaktadır. Zaten aile hekimliği hizmetinden yüksek olan memnuniyet önemli olacaktır.

 

10-Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmeleri ve disiplin işlemleri İl Valisi yerine kendi meslektaşları olan İl Halk Sağlığı Müdürleri tarafından yapılacak, itirazlar ise Valiler tarafından değerlendirilecektir.

 

11- İl içerisindeki boş aile hekimliği birimlerinin gerek illerarası yerleştirme gerekse doğrudan devlet hizmeti yükümlülüğünden aile hekimliğinin doğrudan tercih edilmesi yoluyla hızlıca tercih edilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Bunu Okudunuz mu?

İşte tıp öğrencilerinin aile hekimliğine bakışı!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu önderliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Aile Hekimliği Kongresi’nde poster çalışmaları sunuldu. Canan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.