İşte tıp öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amacı…

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitim ve Bilişimi AD.’dan Özlem Coşkun ve arkadaşları tıp öğrencilerinin sosyal medyanın tıp öğrencileri tarafından eğitim amaçlı kullanılıp kullanılmadıkları yönünde yaptığı çalışmada farklı sonuçlara ulaşıldı…

İşte o çalışmadan çarpıcı notlar;

TIPFAK- Sosyal medya günümüzün en yaygın hem iletişim hem de bilgi edinme yollarından biridir. Gençler sosyal medya platformlarını yoğun kullanmaktadırlar. Sosyal ağ siteleri kolay ve ucuz bir şekilde kullanılabilmekte ve öğrencilerin eğitim süreçlerine daha kolay adapte olabilmelerini sağlamaktadır. Bu amaçla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘nde 180 tıp öğrencisine yapılan ankette sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanıp kullanılmadıklarını içeren sorular soruldu…

Araştırmaya katılanların %52,2’si erkek, %47,8’i kadındır. Sosyal medyayı eğitim amaçlı kullanıyor musunuz sorusuna 169 kişi (%93,9) evet, 11 kişi (%6,1) hayır cevabı vermiştir. Sosyal medyayı hangi amaçla kullanıyorsunuz sorusuna en fazla işaretlenen cevap tıbbi terim ve hastalıklar hakkında bilgi edinmek olarak belirlenmiştir. Sınıflar arası incelendiğinde ise ilaçların farmokolojik özelliklerini öğrenmek, medikal hesaplamalar yapmak, TUS kaynaklarına erişebilmek cevapları arasında sınıflara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur…

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğrenciler sosyal medyayı eğitim hayatlarında etkin şekilde kullanmaktadırlar.

Haber izinsiz kullanılamaz…

Makalenin Tamamı:

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYAYI EĞİTİM-ÖĞRENİM AMAÇLI KULLANIMI

Bunu Okudunuz mu?

Koronavirüs nedeni ile tıp öğrencilerine simülasyonla tıp eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi preklinik öncesi dönem öğrencileri, klinik ortamlarda uygulanması gereken ve koronavirüs nedeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.