Kadınlarda kalp krizi riskini artıran gen

Bilim insanları kadınlarda kalp krizi riskini artırdığı sanılan bir gen buldu.
Araştırmacılar, BCAR1 adı verilen genin belli bir türüne sahip olan kadınlarda kalp krizi ve inme geçirme riskinin daha yüksek olduğu kanısına vardı.

Erkekler ise bu genden etkilenmiyor.

Londra Üniversitesi’den bilim insanların araştırması, kalp hastalıklarının kadınlarla erkekler arasında farklılık gösterdiği yolundaki kanıyı da güçlendirdi.

‘Circulation: Cardiovascular Genetics’ adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, Avrupa’da yaklaşık 4000 kadın ve erkek üzerinde yapılan beş ayrı çalışmanın sonuçları değerlendirildi.

Söz konusu gen ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantının niteliği henüz tamamen anlaşılmamış olsa da, bu genin kadınlardaki östrojen hormonu ile birleştiğinde hastalık riskini artırdığı sanılıyor.

Genler, kan damarlarının sağlığı, ana arterlerin kalınlığı gibi unsurları karşılaştıran araştırmacılar, BCAR1 türevi genin damar kalınlaşmasına yol açabileceği görüşünde.

Araştırmayı kaleme alan ekibin başkanı Freya Boardman-Petty “Kalp hastalıklarında başka faktörler de olmasına rağmen, bu genin etkisi sadece kadınlarda görülüyor. Bu görüşümüz doğrulanır ve genin rolü tam olarak belirlenirse, ileride yeni ilaçlar geliştirilmesine yardımcı olabilir” dedi.

BBC TÜRKÇE