Sağlıkta Şiddet Yasası Çıkıyor…

Yeni çıkacak olan torba yasaya, sağlıkta şiddet yasası da eklendi.Gerekli adımlar atıldı ve bakanlığın önerisi kabul edildi. Hazırlıklar tamamlandı. Hepimizin sabırsızlıkla beklediği, güvenli bir ortamda çalışabilmemizi sağlayacak ve sağlıkta şiddeti önleyecek yasa çıkıyor.

Görevi başında öldürülen, dayak yiyen, sırf görevini yaptığı için hakaretlere uğrayan ve uğradığı şiddetin davalarıyla boğuşan meslektaşlarımızın gözü arkada kalmayacak.

Sadece işimize, insanlara şifa dağıtmaya, bilime ve hastaya bilimsel yaklaşmaya odaklanabileceğiz.

Gereksiz antibiyotikleri yazmadı diye kimse dayak yemeyecek.

Usulsuz raporu vermedi diye kimse hakaretlere uğramayacak..

Dedesinin maaşını almak için doktoru sahtekarlığa zorlayamayacak hiçkimse. Ve o sahtekarlığı yapmadı diye de ÖLDÜRÜLEMEYECEK (Dr.Ersin, Ruhun şaad olsun)

Çünkü cesaret edemeyecek.

Beline silahı takan, cebine bıçağı atan öyle elini kolunu sallaya sallaya giremeyecek hastanelere,sağlık merkezlerine..

Şiddete teşebbüs dahi edemeyecek.

Öyle bir yasa geliyor ki; vurmaya kalkanın eli, sövmeye kalkanın dili titreyecek.

Tüm meslektaşlarımdan müjdemi isterim.

Sağlıkta şiddet yasası sonunda çıkıyor..

İnanmadınız değil mi? Pek inandırıcı gelmiyor artık. Ama o kadar da haksızlık etmeyelim kendimize.
Şiddete uğradıkça hatırlıyoruz ve hükümete, muhalefete, Türk tabipler birliğine, sendikalara, derneklere bol keseden sallıyoruz.

Sonra da ‘sen çok alıyorsun ben az alıyorum, sen az çalışıyorsun ben çok nöbet tutuyorum’lu küçük çatışmalarımızla asıl ve ortak sorunlarımızı unutuyoruz.

Ve hepimizin bu ortak meselesinde dahi birlikte hareket edebilmeyi, sesimizi duyurmayı yeterince başaramıyoruz.

Biz oturduğumuz yerden beklemeye devam edelim ama. Sıranın bize gelmesini bekleyelim. Hep beraber bekleyelim.

Birileri bizi bizden çok düşünüp, bu yasayı bizim için çıkaracaklarmış.Bizim parmağımızı bile yerinden oynatmamıza gerek yokmuş. Herşey çok güzel olacakmış. ‘mış mış mış da muş muş muş’

Dr.Ahmet Kandemir
DRTUS