Nöroloji uzmanlık eğitim süresi 5 yıl olmalıdır!

‘’Ülkemiz şartlarında, çağın gerektirdiği bilgi, birikim ve donanıma sahip nöroloji uzmanlarının yetiştirilmesi, ülkemizde nörolojik hastalıkların daha yüksek standartlarda koruma, tanı ve tedavilerinin sağlanabilmesi, eğitim ve araştırma alanlarında gelecek için umut olacak bilim insanlarının yetişebilmesi için dört yıl yetersiz bir süredir ve nöroloji uzmanlık eğitim süresi beş yıl olmalıdır.’’

Nörolojik bilimler dünyada en hızlı gelişen ve dünya çapında kampanyalarla desteklenen alanlardan biri. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Dr. Birgül Baştan ve arkadaşlarının, Türk Nöroloji Dergisi’ nde yayımlanan ‘Nöroloji Uzmanlık Eğitimi Süresi Neden Beş Yıl Olmalıdır?’ isimli çalışmasında,

‘’Nörolojik bilimler dünyada en hızlı gelişen ve dünya çapında kampanyalarla desteklenen alanlardan biridir. Uzmanlık eğitimi sırasında uzmanlık öğrencisinin araştırma yapma becerisi ile yayın yapma becerisinin de kazandırılması ve akademik alana da hazırlanması gerekmektedir. Bir çalışmanın başlatılması ve sürdürülmesi için gereken tüm süreçleri tamamlamak gerekliliği göz önüne alındığında, araştırma ve yayın becerilerinin geliştirilebilmesi için de dört yıl yeterli görünmemektedir.’’diyor.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) komisyonu tarafından 2010 yılında hazırlanan nöroloji uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatında “mevcut yasal durumda dört yıl olan nöroloji uzmanlık eğitimi süresinin çağın gereklerine uygun, uluslararası standartlarda bir müfredatın uygulanabilmesi için yeterli olmadığı, nöroloji uzmanlık eğitiminin en az beş yıl olması gerektiği” vurgulanıyor ve öneri olarak Sağlık Bakanlığı’na sunulduğu dile getiriliyor.

Nöroloji uzmanlığın beş yıla çıkarılmasının nöroloji dışındaki ilgili branşlar hakkında detaylı bilgi ve birikime sahip olmak içi gerekli olduğunu vurgulayan Baştan,

‘’Uzmanlık öğrencisinin eğitimi süresince yeterli sayıda nöroloji hastasının muayene, tanı, tedavi ve takip süreçlerinde bizzat görev alması, branş içi eğitimlere (olgu takdimi, seminer sunumu, makale tartışması, diğer branşlar ile yapılacak ortak toplantılar gibi) ve hasta vizitlerine katılması gereklidir. Nöroloji yoğun bakım ünitesi ve servisinde nöroloji hastasının takibini öğrenmek, poliklinik hastasını izlemek ve branş laboratuvarlarında (elektroansefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG), uyku laboratuvarı, nörosonoloji gibi) aktif olarak çalışmak eğitimin vazgeçilmez birer parçasıdır.’’ diyor.

Dört yıllık nöroloji eğitimindeki rotasyon sürelerinin yeterli olmadığını dile getiren Dr.Birgül Başar,

‘’TUKMOS nöroloji komisyonu tarafından uygulanması önerilen branş içi rotasyonlar ve süreleri ise şöyledir: ‘Klinik Elektro Fizyoloji’ iç rotasyon suresi beş ay (iki ay EEG; üç ay EMG; bir ay uyku laboratuvarı), “Nöroradyoloji” üç ay, “Nörosonoloji” bir ay, “Nöroloji Yoğun Bakım” üç ay. Aynı incelemede bu eğitimlerin ihtisasın hangi yıllarında yapılması gerektiği de tanımlanmış.

Artık, EEG ve EMG tetkikleri, ülkemiz şartlarında görev yapılan birçok ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumunda nöroloji uzmanlarının bizzat uygulaması, değerlendirmesi ve raporlaması gereken rutin hastane hizmetleri arasında yer almaktadır. Ancak mevzuatta belirtilen süre içinde, bu iç rotasyonlar belirtilen eğitim yıllarında tamamlanamamaktadır.‘’ ifadelerini kullanıyor.
medimagazin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.