Okmeydanı EAH’de asistan hekimler eylem yaptı!

BASI NA VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR 

Bizler, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri olarak İstanbul’un en yoğun hastanelerinden birinde her geçen gün artan iş yoğunluğunda ve güvensiz bir ortamda çalışmaktayız. Asıl amacının eğitim olduğu asistanlık yıllarımızı, performans sisteminin bizlere dayattığı şartlar altında sürdürmekteyiz.

Son yıllarda sağlıkta dönüşüm adı altında ve çalıştığımız kadar kazanacağımız vaadi ile getirilen performans sisteminin; aslında sağlık çalışanlarının hakkına göz diken, biz hekimleri para kazanma uğruna mesleki etik ilkelerden uzaklaştırıp tüccar mantığı ile düşünmeye zorlayan, sağlık kurumlarını ise ticarethanelere dönüştüren bir sistem olduğu her geçen gün daha da gözle görünür hale gelmiştir. Bu adaletsiz yaklaşımın son örneğini ülke genelinde sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaşanan ciddi düşüşler olarak gördük. Okmeydanı E.A.H., sağlık çalışanlarının eylül ve ekim aylarında döner sermaye ek ödemeleri %60-70 oranlarında kesildi. Hastane yönetimi ile yapılan görüşmede, “Kurumun tüm sağlık çalışanlarının az çalıştığı ve daha çok çalışıldığı takdirde döner sermaye ücretlerinin artırılacağ I…” tarzında gerçeklerle bağdaşmayan, bizi hekimlik yapmaktan çok ticaret yapmaya sevk eden bir anlayışla karşılaştık. Fakat işin aslı ne biz daha az çalıştık, ne de bu durum sadece Okmeydanı’ na özgü! 2015 yılı Mayıs-ekim arası tüm aylarda bakılan hasta sayısı, yapılan ameliyat sayısı ve hastanenin elde ettiği toplam geliri karşılaştırdığımızda, bu açıklamanın gerçek dışı olduğunu gördük. Diğer yandan Bakırköy Ruh-Sinir Hastalıkları, Haydarpaşa Numune ve İzmir Tepecik Hastanelerinde de benzer durumların yaşandığını biliyoruz.

Biz asistan hekimlerin; birincil önceliğimiz olan eğitim almak üzere çalışmaya başladığımız bu kurumda hakkımız olan eğitim, hakkımız olan güvenli çalışma ortamı ve emeğimizin gerçek karşılığı olan sabit bir gelir için taleplerimiz şunlardır:

1- Sabit ek ödemenin 2 katına çıkarılarak genel bütçeden karşılanması ve emekliliğe de yansıt ılması için bir an önce gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

2- Eğitim müfredatımızın çekirdek eğitim programına göre düzenlenerek; haftanın iki yarım gününün eğitime ayrılması, ve belirli aralıklarla asistan komisyonunun belirleyeceği şekilde ortak eğitim oturumlarının buna entegre edilmesi,

3- Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından gözetilen kurallar çerçevesinde; asistan hekimlerin sağlık hizmeti sunumunun, uzman ve eğitim kadrosu gözetiminde sağlanması,

4- Yıldızlı poliklinik adı altında asistanların tek başlarına poliklinik hizmeti vermesinin önüne geçilmesi,

5- 6331. sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanununda belirtilen maddeler uyarınca; çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanarak, sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının engellenmesi,

6- Pediatri ve dahiliye kliniklerinde elektronik kartlı geçiş kapılarının yapılması,

7- Pediatri acil kliniğinde triaj – muayene ve gözlem bölümlerinin ayrılması ve gerekli noktalara elektronik kartlı geçiş sistemi ve yeni güvenlik noktalarının yapılması,

8- Dahiliye ve Anestezi yataklı kliniklerde nöbet saatlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi bakımından tıbbi sekreter görevlendirilmesi,

9- Erişkin acil kliniğinde; doktor odalarının temel ihtiyaçların karşılanabileceği nitelikte yeniden tesis edilmesi,

10- Günde yaklaşık 1000 civarı hasta bakılan acil yeşil alan muayene alanlarında hasta giriş çıkışının düzenlenmesi ile ilgilenecek personel görevlendirilmesi.

Basın açıklamamızın sonuna gelirken; asistanlar olarak 10 maddede açıkladığımız temel taleplerimizin yakından takipçisi olacağız. Haklı taleplerimizin karşılanmaması halinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi asistanları olarak hep birlikte süresiz olarak iş bırakıcağımızı ilan ediyoruz.

Birlikteyiz, Güçlüyüz, Haklıyız…

HAKKIMIZ OLANI ALACAĞIZ!!!