Bu tıp fakültesini seçecekler 294 kişilik sınıfta eğitim(!) alacaklar !!!

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2015- 2016 eğitim- öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfının kaldırılmasıyla 1’inci sınıfın mevcudu 294’ü bulacak.

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2015- 2016 eğitim- öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfının kaldırılmasıyla 1’inci sınıfın mevcudu 294’ü bulacak. Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, “Bu koşullarda verilecek eğitimin kalitesi halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabilir” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemeyle 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle birlikte, üniversitelerde Türkçe eğitim veren bölümlerde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamayacak. Bunun sonucunda 2015- 2016 eğitim- öğretim yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hazırlık sınıfı kaldırıldı. Bir önceki yıl hazırlık sınıfını bitiren ve bu yıl 1’inci sınıfa başlayacak 114 Tıp Fakültesi öğrencisine ek olarak, YÖK tarafından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 75 öğrenci talebine rağmen yeni alınacak öğrenci sayısının 180 olduğu açıklandı. Açıklanan kontenjan sonrası bu yıl Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrenci sayısı 294 olacak. Bu yıl 85 mezun veren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hem derslik hem de laboratuvar sayısının 294 birinci sınıf öğrencisini kaldırmasının mümkün olmadığı belirtildiı. Verilecek tıp eğitiminin niteliğinden kaygı duyan öğrenciler ve velileri ile akademisyenler kontenjana tepki gösterdi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halkçı Sağlık Topluluğu Başkanı Pamukkale Üniversite Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Nazlı Çetin, YÖK’ün bu kararla bir kaosa yol açacağını öne sürdü. Çetin şöyle dedi:

“Öğrencilerin ve hocaların fikirlerinin dikkate alınmadığı, fakülte yönetiminin söz hakkının olmadığı kararlar sonucu tıp eğitimi tartışılır hale geldi. Uzun zamandır birçok üniversitede ciddi sıkıntılara sebep olan hesapsız kontenjan artışları sonucu, geçen yıl hazırlık okuyan öğrencilerle birlikte 1’inci sınıfların mevcudu 300’e yaklaşacak. Tıp eğitiminin en önemli yanı da laboratuvar ve klinik uygulamalarıdır. Anatomi laboratuvarında 30 öğrenciye bir kadavra, 3 öğrenciye bir mikroskop düşerse, buradan başarı beklenebilir mi? Kontenjanlar fakültemizdeki hoca sayısı ile orantılı olarak artmadığı için zaman zaman bazı uygulamaları asistanlar ile yapmak zorunda kalıyorduk. 300 kişi ile bu uygulamaların yapılıp yapılmayacağı bile tartılışır.”

‘FİZİKİ ALTYAPI BU SAYI İÇİN YETERLİ DEĞİL’

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gökhan Önem, 180 kişilik Tıp Fakültesi kontenjanının 75’e indirilmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

“YÖK tarafından telafisi mümkün olmayan bir hata yapılmıştır. Tıp eğitimi, doğrudan insan ve insan hayatı olması nedeniyle hem hassas, hem de uzun bir eğitim sürecidir. Tıp eğitimi sadece teorik eğitimden ibaret değildir. Aynı zamanda yoğun laboratuvar ve klinik uygulamalar gerektiren bir eğitim sürecidir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin fiziki altyapısı bu sayıda öğrenciye eğitim vermek için yeterli değildir. Bu koşullarda verilecek eğitimin kalitesi halk sağlığı açısından ciddi tehlike oluşturabilir. Bu nedenle Denizli Tabip Odası olarak, YÖK tarafından ilan edilen 180 kişilik Tıp Fakültesi kontenjanının 75’e indirilmesini talep ediyoruz. Yükseköğretim Kurumu başkanına soruyoruz; ‘Siz çocuğunuzu 300 kişi ile eğitim alan bir hekime emanet eder misiniz?”

Bunu Okudunuz mu?

75 yaşında yeniden tıp öğrencisi oldu

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının düzenlediği 2018-2019 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. Törende …