Prof. Dr. Mungan: Hekimlik ve Tıp Eğitimi Bilimsel Temellere Dayanmalı

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, hekimlik ve tıp eğitiminin sadece bilimsel temellere dayandırılması gerektiğini söyledi. Mungan, “İnanışlar ve inançlar ise kişiseldir, mesleki uygulamalara yön vermemelidir.” dedi.


Başkan Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, bilimsel gerçeklerin sadece zamanla ve pozitif kanıtlara göre değişebileceğini, yorumları için sadece bilimsel veriler ve etkinliği gösterilmiş değerlerin kullanılabileceğini vurguladı. İnançların ise bu platforma katılması veya katkı sunmasının beklenmemesini isteyen Prof. Dr. Mungan, şunları kaydetti: “Aksine bilimsel gerçekler ve değişen dünya inanç ve inanışların zamana göre değerlendirilmesine zemin hazırlamalıdır. Akıl süzgecinden geçmeyen ve güncelliğini yitirmiş bilgiler hurafeden öte gidemezler. Hurafeler bilime yön veremezler. Hurafeler bilime köstek olur ve toplumların ilerlemesine engel olurlar. Bu bağlamda ülkemizde planlanan kongrelerin düzenlemelerinin ve konuşmalarının ilgili oldukları alanlar dışında kişiler tarafından yapılmaları doğru değildir. Tıp kongreleri hekimler tarafından düzenlenmeli ve hekimlikle ilgili veya tamamlayıcı yan alanlar (diyet uzmanlığı, fizyoterapi, psikoloji) ile desteklenmelidir. İlahiyat kongreleri ise ilahiyatçılar tarafından düzenlenmeli ve ilgili yan alanlar (felsefe, etik gibi) ile desteklenmelidir. Geleceği şekillendirecek öğrencilerimize ancak bu şekilde örnek olabiliriz. Aynı şekilde topluma da doğru mesajlar verilebilmesi adına inanışların bilime yön vermesi şeklinde tek bir platformda ortaklaşmalarının önüne geçilmelidir.”

BİLİM SADECE ZAMANA VE KANITLANMIŞ VERİLERE GÖRE YAPILANMALI

Bilimin sadece zamana ve kanıtlanmış verilere göre yapılmasının gerekliliğine değinen Mungan, “Mutlaka yenilenebilir olmalı. Bilim gibi inanışlar ve inançlar da statik kavramlar değildir. Ancak buradaki değişimler pozitif bilimlerin aksine daha yavaş, daha zor ve daha geç olmaktadır. Bu nedenlerle bir kez daha vurgulanması gerekli olan pozitif bilimlerle bunların ortaklaştırılmaya çalışılmasının bilime bir artı değer katamayacağı gerçeğinin değişmeyeceğidir. Kentimizde tüm dünya ülkelerinden bilim insanlarının katılabileceği konuların paylaşılacağı ve bilimde ilerlemelere katkı sunabilecek tıp kongrelerinin yapılmasını dileriz.” diye konuştu.

haberler