Etiket Arşivi: 2017-3 İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI

Ekim, 2017

  • 30 Ekim

    2017 3.İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası

    2017-3 İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İÇİN TALEP TOPLAMA Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı …