Etiket Arşivi: Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarının Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik

Mayıs, 2017

  • 15 Mayıs

    Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik

    15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 30067 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve bağlı kuruluşları (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü …