Etiket Arşivi: Sağlık Bakanlığı OHAL süresince istifa

Eylül, 2017

  • 25 Eylül

    OHAL’de istifa edebilme şartları ile ilgili yeni düzenleme!

    Sağlık Bakanlığı OHAL süresince istifa edebilme şartları ile ilgili yeni düzenlemeler yaptı. 657 sayılı Devlet memurları kanunun ”Olağanüstü seferbelik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar” yolundaki düzenleme 30165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren 694 sayılı Kanun …