Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisinin hocasıyla yaptığı çalışma, uluslararası hakemli dergide yayımlandı.

Türkiye’den bir öğrencinin hocasıyla yaptığı çalışma, uluslararası hakemli dergide yayımlandı.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Durdağı ve BAU Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Mert Mestanoğlu’nun yaptığı ‘Kinetic and  in silico studies of hydroxy-based inhibitors of carbonic anhydrase isoforms 1 and 2’ adlı çalışma Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry’de yayımlandı. Üniversitede tıp fakültesi öğrencilerine birinci yılından itibaren kendi çalışmak istedikleri alanda ‘Bilim Mentörü’ olacak öğretim üyeleriyle çalışma imkanı tanınıyor. Doç. Dr. Durdağı ve öğrenci Mestanoğlu’nun çalışmasının uluslararası hakemli dergide yayımlanması da ‘Öğrenci–Bilim Mentörü Çalışması’nın bir yansıması olarak görülüyor. Söz konusu çalışma, ilaç araştırma ve geliştirme aşamalarının gelecekte daha kısa sürede, güvenli ve daha az maliyetle sonuçlanması amacıyla geliştirilen ve son yıllarda giderek önemi artan ‘Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı’ çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hesaplamalı Biyoloji ve Moleküler Simülayon Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar, biyolojik sistemlerin hesaplanmaları ve tıbbi kimya uygulamaları üzerine yoğunlaşıyor.

Bilimsel yayın için asistanlığı beklemeye gerek yok

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve BAU Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Durdağı, asistanlık dönemlerinde yaptıkları çalışma ve yayınları, öğrencilerinin henüz birinci sınıfta gerçekleştirdiklerini belirtti. Bilimsel araştırmanın lokomotifi olan temel bilimlere verdikleri önem doğrultusunda öğrenci–bilim mentörü çalışmalarını başlattıklarını belirten Doç. Dr. Durdağı, “BAU Tıp olarak öğrencilerimizin sadece hekim olmalarını değil, bilimsel araştırmacılık açısından da üstün nitelikte olmalarını hedefliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin akademik faaliyetlerini bu yönde geliştirmeleri için çaba sarfediyoruz” diye konuştu. Doç. Dr. Durdağı, öğrencilerinin bilimsel yayınların yanı sıra tıp kongrelerinde poster sunumları yaptıklarını da ifade etti.

Mert Mestanoğlu, 2013 yılında yapılan üniversite sınavlarında Türkiye Birincisi olup Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tercih etmişti.