Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı!

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Şubat 2017 tarihli ve 29982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili detayları aşşağıda bulabilirsiniz.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin iki maddesinde değişiklik yapıldı. Yönetmeliğin 12. nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bakanlık” kelimesinden sonra “veya YÖK” ibaresi eklendi.

Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine ise; Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 1/7/2011 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri yabancı uyruklu olarak tescil edilir. Ancak, Türkiye’de meslek icra edilmek istenmesi halinde tıp eğitiminin denklik ve tescili alınmak zorundadır. Fıkrası ilave edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği metni;

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları ile yabancı devletler arasında imzalanan protokoller ve şartnameler ile YÖK kararlarına istinaden 1/7/2011 tarihinden bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar TUS ile yerleştirilmeden tıpta uzmanlık eğitimlerine başlayan yabancı uyruklu tabiplerin uzmanlık belgeleri yabancı uyruklu olarak tescil edilir. Ancak, Türkiye’de meslek icra edilmek istenmesi halinde tıp eğitiminin denklik ve tescili alınmak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki “Bakanlık” kelimesinden sonra “veya YÖK” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bunu Okudunuz mu?

Tıp eğitiminde hoca kimdir, kim hocadır?

Tıp eğitiminin en önemli iki elemanı, tıp fakültelerinde verilen ve “hekim” yetiştirmeye yönelik “mezuniyet öncesi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.