Uzmanlık öncesi ‘mecburi’ şartı neden getirildi? İşte cevabı…

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı Dr. Vural Kavuncu, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Torba Yasayla ilgili olarak merak edilen soruları cevapladı;

vural_kavuncu3

Dr. İbrahim Ersoy/Medimagazin

Son taslakta, mecburi hizmeti olan hekimlerin TUS’u kazansalar bile, hakları saklı kalacak şekilde de olsa uzmanlığa başlayamamaları, önce mecburi hizmetini yapmaları gerektiği gibi bir durum var. Böyle bir uygulamaya neden gerek duyuldu?

Sağlıktaki dönüşümle birlikte, biliyorsunuz özel sektör ve vakıf üniversiteleri de geçmişe göre çok daha yüksek, önemli derecede pay edinmeye başladı. Bu noktada hekimlerin de  -insan kaynaklarımız kısıtlı bu alanda- özel sektör veya vakıf üniversiteleri adına çalışma talepleri ve tercihleri çoğaldı. Yine, muayenehane hekimliğinin ortadan kalkmış olması gibi unsurlar hekimlerin illerde veya ilçeler gibi daha küçük yerleşim birimlerinde çalışmaları ve istihdamında çeşitli sorunlar oluşturdu. Bugün baktığımızda, biz Türkiye’de çok önemli yeni sağlık tesisleri yaptık. İl ve ilçelerimize en güzel hastaneleri yapıyoruz ama hekim eksikliği nedeni ile buralarda istediğimiz ölçek ve kalitede sağlık hizmeti veremiyoruz. Mecburi hizmet nedeni ile oraya gelen hekimler, bu zorunlulukları bittiği anda geri dönüyorlar. Bu dönüşüm çok fazla. Özellikle son zamanlarda eş durumu tayinlerinde Danıştay’ın vermiş olduğu bir karar neticesinde de il ve ilçelerde hekimler boşaldı. Çok sayıda hekim bu karardan yararlandı.

Eş durumu ile ilgili karar bu kadar çok etkili oldu mu?

Tabii. Çok oldu hem de. Ben kendi ilimden biliyorum. Bir ilçeden beş uzman hekimin birden ayrıldığını biliyorum. Yüzde 20-30 oranında etkilenen ilçelerimiz var. Şimdi biz tabii ki hekimlerin en iyi koşullarda, daha mutluluk içerisinde çalışmalarını arzu ediyoruz. Bunu sağlamanın en önemli yolu da hekimlerin istekli ve gönüllü olarak buralarda çalışmalarını sağlayacak tedbirlere yönelmektir. Yani buralarda belki birtakım döner sermaye performans etkenlerinin daha iyi durumda olması, onlara çalışma imkânlarında bazı kolaylıkların getirilmesi, daha iyi olanaklar sağlanması gibi tedbirler düşünülebilir. Ama bir yandan da hekimlerin oralardan ayrılmasına neden olan konular üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Eş durumu bu çalışmalardan bir tanesiydi. Ama bu uzmanlık neticesinde hekimlerin haklı olarak uzmanlığa başlama haklarını kullanma talepleri çok önemli bir gerekçeydi. Hem hekimlerin uzmanlık haklarının korunması hem de orada zorunlu hizmet ihtiyacımızın karşılanması açısından böyle bir formül düşünüldü.  Yani hekimler yine uzmanlıklarını yapacaklar, bu hakları kaybolmayacak; ama sonuçta ülkemizin bir gerçeği, şu andaki imkânlar bu şekilde; zorunlu hizmeti gerektiriyor buralarda sağlık hizmetini yürütebilmek için. O nedenle o hekimlerden yararlanılabilmesi adına bu şekilde bir formüldü bu.

Bunu Okudunuz mu?

Mecburi Hizmette İşe Yarayacak Kaynaklar Arşivi

DHY’de 1. basamakta sık kullanılacak kaynaklar…. Çok Güzel Bir arşiv indirmeyen kalmasın… Yeni mezun hekimler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.