MEVZUAT

Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı!

Doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen “Doçentlik Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun (ÜAK) görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen bilim veya sanat alanlarında, adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacak. Bilim veya sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler …

Devamı

Bilim insanları ilk kez insanınki gibi çalışan kalp kası yetiştirdiler.

Bilim insanları ilk kez bir yetişkin insanınki gibi çalışan kalp kası yetiştirdiler. Bir bebeğin kalbinin rahim içinde gelişmesi 9 ay sürerken, Columbia Üniversitesi’ndeki bilim insanları sadece 4 hafta içinde kök hücreler kullanılarak çalışan kalp yetiştirdi. Daha önce kök hücrelerden kalp hücresi de dahil olmak üzere pek çok kez doku geliştirilmesine …

Devamı

Doktorlar OHAL’de istifa edemez mi?

Soru Üniversitede 657’li bir doktor olarak 3 yıl 8 aydır çalışmaktayım. İstifa edersem bir daha memuriyete dönemiyor muyum veya kadroya geçirilirken ben aktarılmayabilir miyim bunu öğrenmek istiyorum? Cevap 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. maddesinde “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan …

Devamı

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik – 16 Mayıs 2017

Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum …

Devamı

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Hakkında Yönetmelik

15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmi Gazete Sayı : 30067 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık ve bağlı kuruluşları (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü …

Devamı

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (22.04.2017)

22 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30046 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/2/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi ve yirminci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Başarısız …

Devamı

Aile Hekimliği Anabilim Dalları Eğitim ASM’leri açabilecek!

“Aile Hekimliği” mevzuatında yapılan değişiklik neticesinde,bünyesinde Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim dalı bulunan Üniversitelerin “Eğitim Aile Hekimliği Birimi” ve “Eğitim Aile Sağlığı Merkezi” açmaları olanaklı hale geldi. Söz konusu birimler Türkiye’de ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesinde kurulmuş ve faaliyete geçti. Bugün bir çok Üniversitenin bu düzenlemeden haberi bulunmuyor. İşte Üniversiteler için …

Devamı

EPK Yönergesi

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin ‘Akademik kurullar’ başlıklı 7 nci maddesi; MADDE 7 – (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar. şeklindedir. Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde …

Devamı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 16 Mayıs 2017  Resmi Gazete Sayısı: 30068 değişiklik için tıklayın… Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen …

Devamı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28983   TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi, uzmanlık belgelerinin verilmesi ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve …

Devamı