Yanlış branş seçimi depresyonu artırıyor

Tıp eğitimi daha çok usta-çırak ilişkisi ile veriliyor. Bu hiyerarşik düzenin alt kısmında yer alan araştırma görevlisi doktorlar daha uzun çalışma saatleri, sık tutulan nöbetler, daha düşük ücretle çalışmak gibi nedenlerden dolayı diğer doktorlara göre daha fazla stres altında. Bu stresli ortamda branş seçimini isteyerek yapmayan hekimlerde depresyon riski daha da artıyor

Dr. Recep Başpınar ve arkadaşlarının Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi’nde yayımlanan “Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmasına göre, branş seçimini isteyerek yapan hekimlerde depresyon riski daha az olarak saptandı.

Yüzde 39,4’ü kadın, yüzde 60,6’sı erkek olmak üzere 165 uzmanlık öğrencisi hekim üzerinde yapılan araştırmada, katılımcılar Birinci Basamak Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ-BB) ile değerlendirildi.

Sürekli olarak sağlık kayıpları, sakatlık ve ölüm duygusu ile birlikte yaşayan hekimler, artmış iş yükü, stres, hata yapma korkusu, iş ortamının getirdiği sağlık riskleri ve benzeri birçok faktörden olumsuz olarak etkileniyor.

Kişilerin sosyodemografik özellikleri değerlendirildi
Kişilerin sosyodemografik özelliklerinin değerlendirildiği araştırmada; kendisi ve ailesinde kronik hastalık olup olmadığı, meslek ve branş seçiminin nasıl yapıldığı, çalışmakta olunan bölüm (branş olarak) ve bölümden memnuniyet durumu, meslek ve asistanlıkta görev süresi, aylık ortalama nöbet sayısı, günlük ilgilenilen hasta sayısı, günlük ortalama uyku süresi, yıllık izinlerin istenilen zamanda kullanılma durumu, asistanlık sürecinde kilo artış durumu, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar, sigara kullananlarda nikotin bağımlılık testi, şiddete maruz kalma durumu, mesleğe bakış açısı, mesleksel kaygılar, hobi varlığı, düzenli spor yapma alışkanlığı vb. ile ilgili toplam 38 soru soruldu.

Gelişigüzel branş seçiminde depresyon oranı yüzde 64
Araştırma sonuçlarına göre; cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma, sigara içme, alkol kullanma, meslek seçimi, çalıştığı bölüm ve birlikte yaşadığı kişiler depresyon durumunu etkilemez iken, çalıştığı branşı isteyerek seçenlerde depresyon oranının yüzde 37,4, gelişigüzel branş seçimi yapanlarda ise yüzde 64 oranında olduğu görüldü.

Medimagazin

Bunu Okudunuz mu?

Koronavirüs nedeni ile tıp öğrencilerine simülasyonla tıp eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi preklinik öncesi dönem öğrencileri, klinik ortamlarda uygulanması gereken ve koronavirüs nedeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.