Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi duyurusu!

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan açıklama:

3. Dönem Toplu Sözleşmenin ek ödemeye yönelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak 20/01/2016 tarihli ve 5516-44 sayılı Genel Yazının ‘Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi” başlıklı hükmünün uygulanmasına yönelik olarak;

1-  İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tüm personelin ek ödemesinde ilgili dönemde kullanılan 5 günlük yıllık izin süresi aktif çalışma gün katsayısından düşülmeyecektir.

Örneğin: Yoğun bakımda çalışan ve aynı ay içinde 12 gün yıllık izin kullanan bir hemşirenin aktif çalışma gün katsayısı hesaplanırken 5 günlük süre çalışılmış kabul edilecek ve aktif çalışma gün katsayısı 23 gün üzerinden hesaplanacaktır. (AÇGK: 23/30 =0,76) Söz konusu hemşirenin ek ödemesi hesaplanırken 0,76 aktif çalışma gün katsayısı üzerinden ve 0,55 hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınacaktır.

2-  Maliye Bakanlığından alman uygun görüş doğrultusunda ikinci basamak sağlık tesislerinde girişimsel işlem puanı üzerinden ek ödeme yapılan tabipler ayda 5, yılda 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından bu süreler için sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden halihazırda görev yaptıkları birim için öngörülen kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

Örneğin: Devlet Hastanesinin acil servisinde çalışan bir pratisyen tabip 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa 25 günlük puanı üzerinden yapılacak ek ödemeye ilave olarak 5 gün için sağlık tesisi puan ortalaması ve acil servis için öngörülen 1,40 kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır.

3-    Üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan tabipler ayda 5, yılda 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından, ek ödemeleri hesaplanırken aktif çalışma gün katsayısından yıllık izin süreleri düşülmeyecektir.

Örneğin: Bir kliniğe bağlı olarak çalışan eğitim görevlisi 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa; ek ödemesi hesaplanırken Ek Ödeme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin a/l formülünde yer alan aktif çalışma gün katsayıları 1 (bir) olarak girilecektir, a) Bir kliniğe bağlı olarak çalışanlar:

1) Eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi, başasistan ve uzman tabipler, acil kliniklerde ise pratisyen tabipler: Net performans puanı = [((Klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (Mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması x 0,25)) x Hizmet alanı-kadro unvan katsayısı x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı 1] + Bilimsel çalışma destek puanı + [(Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (Klinik hizmet puan ortalaması x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı 1)) x 0,5] + (Ek puan x Mesai içi aktif çalışılan gün katsayısı 1).

Tabiplerin Aktif çalışma gün katsayılarının mesai içi klinik ve mesai içi sağlık tesisi puan ortalamasının belirlenmesinde dikkate alınması hususunda ise;

 

ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık tesisi ve klinik puan ortalamasının belirlenmesinde yukarıda izah edildiği şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Bunu Okudunuz mu?

Kongre izinleri yıllık izinden sayılacak!

TKHK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre sağlık personeli katılmak istediği bilimsel aktiviteler için artık yıllık iznini …